آموزش سامانه مودیان صفر تا صد

آموزش سامانه مودیان صفر تا صد

- ورود به سامانه امور مالیاتی (tax.gov.ir)

سایت سامانه مودیان دارای دوآدرس اصلی و آزمایشی و تستی میباشد که شما میتوانید با وارد شدن به اون سامانه نسبت به تست و آموزش خود اقدام کنید

- ادرس اصلی : tp.tax.gov.ir

- آدرس سایت تست بدون اعتبار و ارزش :sandboxrc.gov.ir

- انتخاب پرونده مالیاتی و ورود به پرونده :

عضویت :

شناسه یکتا حافظه مالیاتی :

انتخاب نحوه ارسال : (جهت استفاده از نرم افزار ارسال صورتحساب راهکار سیستم توسط مودی را انتخاب کنید)

انتخاب کلید عمومی (استخراج کلید عمومی از فایل بارگذاری شده در سایت gica.ir امضا دیجیتال میباشد در صورت نیاز و مشاوره و یا واگذاری انجام آن میتوانید با شرکت راهکار سیستم و راهکار تدبیر تماس بگیرید)

انتخاب کد پستی مربوطه

انتخاب پایانه های فروش مربوط به این پرونده مالیاتی

تکمیل اطلاعات حافظه و پایانه فروشگاهی (اختیاری):

 

بررسی اطلاعات و تایید و اتمام مراحل :

دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی :

با استفاده از حافظه مالیاتی و کلید خصوصی که آن نیز از فایل بارگذاری شده سایت gica.ir امضا دیجیتال استخراج میگردد قادر هستید به کمک نرم افزارهای راهکار سیستم اطلاعات صورتحساب های خود را به سامانه ارسال نمایید. لازم به ذکر هست در صورت داشتن هر نرم افزار دیگری شما قادر هستید از بارگذاری فایل اکسل اقدام نمایید و یا بصورت سفارشی ارتباط با پایگاه داده شما توسط تیم فنی این شرکت انجام خواهد شد.