همه چیز در مورد سنوات

سنوات چیست

سنوات چیست

یکی از سوالاتی که افراد در روزه های آخر سال میپرسند در مورد مزایای سنوات شان میباشد و همه میخوهند بدانند چه مبلغی به عنوان سنوات به آن ها تعلق میگیرد. سوالی که ممکن است ذهن خیلی ها را به خود درگیر کرده باشد این است که سنوات چیست و مبلغ آن چگونه تعیین میشود؟

سنوات یکی از مزایا اجباری است که به کارگران تعلق میگیرد و کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. مبلغ سنوات بر اساس پایه حقوق فرد تعیین میشود که به آن حق سنوات یا سنوات آخر خدمت گفته میشود.

مبلغ سنوات برابر با یک ماه اخرین مزد دریافتی فرد میباشد و زمانی که کار کارگر تمام میشود این سنوات به او تعلق میگیرد. سنوات در ازای هر یک سال به ازای یک ماه حقوق دریافتی فرد محاسبه و به او پرداخت میگردد.

اگر فردی در محل کار خود 4 سال کار کرده باشد سنوات او برابر با 4 ماه آخر هر سال حقوق دریافتی اوست. لازم بع ذکر است که نحوه قطع همکاری فرد با محل کار تاثیری در میزان سنوات او ندارد و کارفرما موظف است بر اساس قانون وزارت کار سنوات نیروکار خود را پرداخت نماید.

قبل از سال 1399 مبلغ سنوات برای نیورهای کار بر اساس حقوق ثابت آن ها تعیین میشد در حالی که بعد از سال 1399 مبلغ سنوات برابر با آخرین دریافتی حقوق فرد در هر سال تعیین گردید.

اگر نمیدانید در سال 1401 حداقل حقوقی که به شما تعلق میگیرد بر اساس قانون چقدر است حتما مقاله حداقل حقوق سال 1401 را مطالعه کنید.

سنوات در قانون وزارت کار

بر اساس قانون وزارت کار کلیه کارگاه هایی که مشمول قانون کار هستند و دارای نیرو کار میباشند موظف هستند در ازای یک سال کاری برابر با 60 روز عیدی و پاداش به کارکنان خود پرداخت کنند. مبلغی که به کارگران پرداخت میشود نباید بیشتر از مزد 90 روز کاری آن ها شود و پرداختی آن ها باید در این رنج باشد.

بر اساس ماده 21 قانون کار باید به ازای یک سال کاری کارگر مبلغی با محاسبه فرمول ثابت به عنوان سنوات، مزایا پایان خدمت، حق سنوات و مزایا پایان کار برابر با مبلغ حقوق دریافتی آخر کارگر به او پرداخت گردد و این مبلغ باید از جانب کارفرما به کارگر پرداخت گردد.

چه کسانی مشمول سنوات نیستند

همان طور که گفته شد سنوات یکی از مزایا اجباری است که کارفرما موظف است آن را به نیروی کار پرداخت کند و به هیچ عنوان نمیتواند از پرداخت آن طفره رود اما سوالی که ممکن است برای خیلی از افراد مطرح شود این است که حق سنوات به چه کسانی تعلق نمیگیرد و ممکن است کارفرما به کارگرانی سنوات را نپردازد؟

سنوات در پایان کار یا فسخ قرارداد به کارگر پرداخت میشود و در صورتی که فردی کمتر از یک سال نیز کار کرده باشد بر ساس میزان کارکرد او سنوات به وی تعلق میگیرد.

یکی از مواردی که در قانون وزارت کار در مورد حق سنوات ذکر شده است این است که این کار که در قرارداد از کارگر در مورد سنوات و رضایت او از عدم دریافت سنوات درسافت میکنند اشتباه است.

در گذشته دستورالعملی صادر گردید که در صورتی که کارگر ترک کار کند کارفرما میتواند سنوات او را پرداخت نکند در حالی که اکنون این دستورالعمل باطل گردیده است و کارفرما باید بر اساس قانون جدید سنوات حق کارگر را پرداخت نماید.

یکی از مواردی که سبب میشود از حقوق افراد کسر گردد مالیاتی است که به حقوق بعضی افراد تعلق میگیرد. اگر با این موضع آشنایی ندارید و نمیدانید مالیاتی به حقوق شما تعلق میگیرد یا خیر حتما مقاله محاسبه مالیات حقوق را مطالعه کنید.

سنوات کمتر از یک سال

سنوات کمتر از یک سال

یکی از چالش ها برای کارگرانی که کمتر از یک سال در جایی مشغول به کار بوده اند مطرح میشود این است که آیا به آن ها سنوات تعلق میگیرد یا خیر؟

لازم است بدانی سنوات به کمتر از یک سال نیز تعلق میگیرد و اگر شما هم جز افرادی هستید که کمتر از یک سال در محل کار خود فعالیت داشتید میتوانید سنوات دریافت کنید.

نیرو کار در هر صورت و با هر مدت فعالیت در محل کار مشمول سنوات میشوند و کارفرما موظف به پرداخت سنوات به ان ها میباشد و بر اساس کارکرد نیرو کار کمتر از یک سال باید به آن ها حق سنوات پرداخت نماید.

سنوات سال 1401

سنوات سال 1401

همان طور که گفته شد سنوات یکی از مزایا اجباری است که کارگر میتواند آن را در پایان همکاری خود با مجموعه یا فسخ قرارداد از طرف کارفرما دریافت نماید. سنوات سال 1401 نیز مانند تمام سل ها بر اساس میزان پایه حقوق فرد و فرمول ثابتی تعیین میشود و این میزان میتواند برای افراد مختلف متغیر باشد.

برای محاسبه سنوات سال 1401 باید شما پایه حقوق 1401 خود را در روز های کارکرد تان در محل کار در طول یک سال محاسبه کنید. عدد به دست آمده را باید بر تعداد روز های سل 1401 که برابر با 365 روز است تقسیم نمایید.

عددی از مرحله قبل به دست میاید که برابر با سنوات سال 1401 میباشد و در صورتی که فرد سنوات ‌ذخیره شده نیز داشته باشد به این عدد اضافه میگردد.

اگر آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد در ایران ندارید و نمیدانید بر چه اساسی حقوق و دستمزد تعیین میشود میتوانید مقاله حقوق و دستمزد را مطالعه نمایید.

نحوه محاسبه سنوات

نحوه محاسبه سنوات

برایمحاسبه سنوات فرمولی وجود دارد که فرمول سنوات در تمام سال ها یکسان است و افراد با استفاده از این فرمول میتوانند مبلغ سنوات خود را در سال های متمادی محاسبه نمایند.

میزان سنوات چقدر است؟ در واقع برای محاسبه سنوات شما باید پایه حقوق را در اختیار داشته باشید و لازم است بدانید پایه سنوات و پایه حقوق از طرف شورای عالی تعیین و اعلام میگرددو میزان سنوات برای یک روز از طرف شورای عالی تعیین شده و شما باید بر اساس میزان کارکرد خود آن را در تعداد روز های مورد نظر خود ضرب کنید.

نحوه محاسبه پایه سنوات

به طور کلی پایه سنوات برای شرکت هایی که در طرح طبقه بندی مشاغل نیستند سنوات روزانه در تعداد روزهای کارکرد ضرب میشود. مبلغی که به صورت ماهانه تحت عنوان پایه سنوات به فرد تعلق میگیرد از حاصل ضرب سنوات روزانه در 30 روز یا 31 روز ماه به دست میاید.

پایه سنوات 1401 برابر با 7/000 تومان میباشد و برای ماه های 30 روزه برابر با 210/000 تومان میباشد.

نحوه محاسبه حق سنوات

برای محاسبه حق سنوات شما باید 1 برابر پایه سنوات فرد را در نظر بگیرید و برای کارگرانی که کمتر از 1 سال در مجموعه فعالیت داشته باشند این مبلغ بر اساس فرمول سنوات که در قسمت پایین بررسی شده است میتوانید آن را محاسبه نمایید.

فرمول محاسبه سنوات

فرمول محاسبه سنوات 1401 و 1400 و 1402 و کلیه سال ها با هم یکسان میباشد و شما میتوانید با استفاده از این فرمول خودتان مبلغی که به عنوان سنوات به شما تعلق میگیرد را محاسبه نمایید. فرمول محاسبه سنوات به صورت زیر میباشد :

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

بر اساس فرمول محاسبه سنوات، میزان سنوات 1401 و سنوات 1400 و سنوات 1399 با ای فرمول محاسبه میشود و افراد میتوانند بر اساس مزان روز های کاری خود مبلغ حق سنوات خود را محاسبه نمایند.

بر اساس قانون فرمول محاسبه پایه سنوات به همین ترتیب میباشد و تغییری نمیکند مگر آن که بر اساس ابلاغیه مبلغ و فرمول سنوات تغییراتی داشته باشد.

نحوه محاسبه سنوات 1401

سنوات 1401 برابر با آخرین حقوق دریافتی فرد در سال میباشد و با توجه به ان که پایه حقوق 1401 برابر با 41,797,500 ریال میباشد برای کارگری که یک سال کامل در مجموعه فعالیت کرده باشد برابر با این مبلغ است و برای کارگری که کمتر از یک سال فعالیت کرده است این مبلغ در تعداد روز های کارکرد ضرب میشود و در عدد 365 تقسیم میشود.

عددی که در محاسبات قبلی محاسبه میگردد به عنوان سنوات 1401 به کارگر پرداخت میگردد.

نکته حائز اهمیت :‌حق سنوات و عیدی وم پاداش مشمول بیمه نیستند و بیمه به آن ها تعلق نمیگیرد.

یکی از مسائلی که برای کارکنان مطرح میشود بحث مالیات شغل دوم میباشد. اگر شما هم چندین شغل دارید و نمیدانید مالیات حقوق مشاغل شما چگونه محاسبه میشود حتما مقاله مالیات شغل دومرا مطالعه کنید.

محاسبه آنلاین سنوات

محاسبه آنلاین سنوات

محاسبه آنلاین سنوات سال 1400 و محاسبه آنلاین سنوات سال 1401 یکی از درخواست هایی بود که کاربران از ما داشتن و تمایل داشتند در این قسمت امکان محاسبه آنلاین سنوات را فراهم کنیم.

در محاسبه آنلاین سنوات در سال 1401 و سال 1400 و 1402 و یا هر سالی شما باید پایه حقوق خود را وارد نمایید. بر اساس فرمول سنوات که یک فرمول ثابت در تمام سال هاست بر اساس روز های کارکرد شما مبلغ سنوات تعیین میشود.

(تعداد روزهای کاری ماه×70.000) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی

بر اساس قانون هر بازنشسته ای که بیشتر از ۲۰ سال سابقه کاری داشته باشد میتواند حق سنوات دریافت کند. به ازای هر سال مازاد بر 20 سال برابر با 500 تومان محاسبه میشود و این مبلغ به مبلغ قبلی ضافه میشود.

۳۰-۲۰=۱۰ سابقه مازاد بربیست سال

۱۰×۵۰۰=۵۰۰۰ تومان حق سنوات یک سال

۵-۱=۴تعداد سالی که تعلق میگیره

۴×۵۰۰۰=۲۰۰۰۰ میزان حق سنوات ماهانه در سال پنجم بازنشستگی

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی نیز مانند ۶فرمول گفته شده در قسمت بالا میباشد و تفاوتی با آن ندارد.

تفاوت سنوات و پایه سنوات

یکی از اشتباهاتی که افراد میکنند این است که پایه سنوات و حق سنوات را به جای هم به کار میبرند در حالی که دو مفهوم کاملا مجزا میباشند و تفاوت دارند.

حق سنوات ر پایان کار و قطع همکاری و فسخ قرارداد به عنوان یک پاداش کار و مزایا اجباری از طرف کارگزینی یا همان کارفرما پرداخت میشود.

پایه سنوات مربوط به کارگاه هایی میباشد که در آن ها طرح طبقه بندی مشاغل وجود دارد و ب پایه حقوق آن ها پایه سنوات تعلق میگیرد.

پایه سنوات به عنوان یک کمک و حمایت پایه حقوق میباشد که برای آن که حداقل حقوق و دستمزد جبران شود پرداخت ان توسط شورای عالی کار تصویب و ابلاغ شده است.

در واقع میتوان گفت پایه سنوات به عنوان یکی از مزایا جانبی دستمزد میباشد که هر سال این میزان تغییر میکند ولی دستمزد کارکنان تغییری نمیکند و زیاد نمیشود. در واقع این بخشی از حقوق پایه میباشد که با حداقل دستمزد جمع میگردد و مبلغ نهایی به کارگر پرداخت میگردد.

در پاسخ به سوال تفاوت پایه سنوات و سنوات چیست باید گفت پایه سنوات در پایان هر ماه و آخر سال به کارگران پرداخت میگردد و کمک هزینه حقوق و دستمزد میباشد که به کارگران رسمی و غیر رسمی داده میشود.

در مقابل حق سنوات مبلغی میباشد که به افرادی تعلق میگیرد که یک سال حداقل پایه سنوات را دریافت کرده باشند و یا حداقل یک سال سابقه کاری داشته باشند و میتوان گفت پیش نیاز دریافت سنوات دریافت یک سال پایه سنوات میباشد.

بازخرید سنوات چیست

بر اساس ماده 32 قانون وزارت کار در صورتی که فردی توانایی های جسمی اش کاهش داشته باشد و از ادامه کار خود انصراف بدهد میتواند از بازخرید سنوات استفاده کند.

بر این اساس افراد میتوانند زودتر از زمان مقرر شده مبلغ بازخرید سنوات خود را دریافت کنند.

این موضوع که فرد از کار افتاده است برعهده رئیس کمیسون پزشکی و یا بهداشت و درمان میباشد و در صورتی که از کار افتادگی فرد تایید شود کارفرما موظف است 2 ماه آخرین حقوق دریافتی فرد را به ازای هر سال سابقه به عنوان سنوات بازخرید به او پرداخت نماید.

در صورتی که کارفرما و کارگر هر دو برای بازخرید سنوات رضایت داشته باشند این کار انجام پذیز میباشد.

پایه سنوات چیست

همان طور که گفته شد پایه سنوات کمک و حمایت از حقوق و دستمزد میباشد که به صورت ماهیانه به فرد پرداخت میگردد. پایه سنوات به حقوق کسانی که بیشتر از یک سال مشغول به کار باشند تعلق میگیرد و این مبلغ به منظور جبران کمبود حقوق کارگران به دستمزد ان ها ذاضافه میگردد.

زمان پرداخت سنوات

زمان پرداخت سنوات

همان طور که در کل مقاله سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات گفته شد شرط پرداخت سنوات سابقه یک ساله افراد میباشد و کسانی که یک سال سنوات پایه را دریافت کرده باشند مشمول دریافت حق سنوات میشوند.

در زمان قطع همکاری و یا اتمام قرارداد و یا در بعضی موارد در پایان سال حق سنوات پرداخت میگردد. بعضی از کارفرمایان ترجیح میدهند که حق سنوات را در پایان همکاری پرداخت کنند که بر این اساس میتوان علت پایان همکاری را در موارد زیر خلاصه کرد:

  • اخراج نیرو کار
  • بازنشستگی نیرو کار
  • فوت کارگر
  • اتمام قرارداد همکاری
  • استعفا کارگر
  • از کار افتادگی کارگر

این موضوع که همکاری در چه موردی اتفاق افتاده است مهم نیست و تمام افراد مشمول دریافت سنوات میشوند.

پایه سنوات به چه کسانی تعلق می‌گیرد

تا اینجای مقاله شما متوجه شدید پایه سنوات چیست و با نحوه محاسبه سنوات 1401 و 1402 و سایر سال ها آشنایی لازم را پیدا کردید.

یکی از ابهاماتی که برای کارکنان ایجاد شده است این است که ایا پایه سنوات فقط به کارمندان سمی تعلق میگیرد یا به همه کارمندان تعلق میگیرد. بر اساس بخشنامه وزارت کار در سال 1392 کارفرمایان کلیه کارگاه ها و کارخانه ها موظف به پرداخت پایه سنوات به کلیه کارکنان خود هستند.

این موضوع که پایه سنوات به حداقل بگیران تعلق میگیرد کاملا اشتباه میباشد و این موضوع شامل کلیه کارگران میباشد.

کارفرما میتواند پایه سنوات را در پایان هر ماه و یا آن را در پایان سال و یا قرارداد به صورت یکجا پرداخت کند و بر اساس جدول وزارت کار کارگران میتوانند به شرط سابقه کار یک ساله سنوات خود را دریافت کنند.

جدول پایه سنوات روزانه

در این قسمت جدول پایه سنوات روزانه در سال های مختلف را برای شما عزیزان قرار داده ایم و شما میتوانید بر اساس سنوات پایه مبلغ حق سنوات خود را که یک برابر سنوات پایه میباشد را محاسبه نمایید.

سالمبلغ سنوات روزانه (ریال)
13902,000
13912,500
13923,000
13935,000
۱۳۹410,000
۱۳۹510,000
۱۳۹617,000
۱۳۹717,000
۱۳۹۸23,333
99 تا قبل از تیرماه58,333
99 بعد از تیر ماه33,333
140046,666
140170,000

مالیات حق سنوات

یکی از موضوعاتی که بتاید بدانید این است که مبلغی که به عنوان حق سنوات به کارگر پرداخت میشود مشمول مالیات نیست اما این در شرایطی است که شما بعد از دریافت سنوات قطع همکاری داشته باشید اما اگر در ادامه دریافت سنوات ادامه همکاری اتفاق بیفتد حق سنوات مشمول مالیات میشود .

شما میتوانید برای اطلاعات بیشتر در مورد مالیاتی که در رایط مختلف به سنوات شما تعلق میگیرد با همکاران ما تماس بگیرید و از مشاوره مالیاتی تخصصی همکاران ما بهره مند شوید.

جمعبندی

در این مقاله صفر تا صد سنوات چیست و نحوه محاسبه سنوات را بررسی کردیم و هرآنچه در مورد سنوات و پایه سنوات مطرح است را به شما عزیزان توضیح دادیم. اگر سوالی در مورد سنوات و نحوه محاسبه سنوات دارید میتوانید در قسمت نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را بدهند.

سوالات متداول

سنوات چیست؟

سنوات از جمله مزایا اجباری میباشد که به همه افراد با هر مدت زمان کارکردی تعلق میگیرد و بر اساس میزان آخرین حقوق دریافتی فرد محاسبه میگردد.

نحوه محاسبه سنوات چگونه است؟

یکی از فاکتور های اصلی برای محاسبه سنوات پایه حقوق افراد میباشد و در تمام سال ها بر اساس فرمول سنوات یه یک فرمول ثابت است و در مقاله بررسی شده ااست محاسبه میگردد و برابر با آخرین حقوق دریافتی در سال میباشد و برای کارکنانی که کمتر از یک سال فعالیت داشته اند این مبلغ باتوجه به فرمول متفاوت خواهد بود.