جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱

اعداد زیر بر اساس جدول ارائه شده توسط شورای عالی کار آورده شده است. توجه داشته باشید که ارقام موجود در این جدول به ریال نوشته شده است:

 • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (اعداد به ریال است)
 • مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

در سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ سبد معیشت کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای خانوارهای ۳.۳ نفری تعیین شده است. همچنین نرخ تورم طبق اعلام مرکز آمار، تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ به ۴۱.۴ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل ده درصد کاهش داشته است.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان و تغییر سن بازنشستگی

بر اساس مصوبه مجلس حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان تعیین شد که میزان افزایش آن ده درصد خواهد بود. طبق مصوبه مجلس، حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون ریال کمتر باشد.

معافیت مالیاتی در حقوق سال ۱۴۰۱

بر اساس گزارش‌ها، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

 • تا ۱۵۰ میلیون تومان مالیات سالانه %۱۰
 • از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۱۵
 • از ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۲۰
 • از ۳۵۰ میلیون تومان بیشتر مشمول مالیات سالانه %۳۰

افزایش حقوق شامل چه کسانی می‌شود؟

طبق تصویب مجلس افزایش حقوق شامل افراد شاغل در سازمان‌های زیر می‌شود:

 • دستگاه‌های اجرایی
 • نیروهای مسلح
 • وزارت اطلاعات
 • سازمان انرژی اتمی
 • کارکنان کشوری و لشگری
 • اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها
 • مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • قضات

همچنین برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدق می‌کند.