بسته یکپارچه ERP

Enterprise Resource Planning یا به اختصار ERP، مجموعه ای از نرم افزارهای کاربردی است که به طور یکپارچه، تمامی عملیات یک شرکت تولیدی را مدیریت می کند. عملیات مذکور، طیف وسیعی از مدیریت انبار تا مدیریت فروش و از مدیریت مالی تا مدیریت منابع انسانی را شامل می شود. یک بسته نرم افزاری ERP موجب کنار گذاشتن دو یا چند مجموعه نرم افزار با کارکرد مستقل می شود که این نرم افزارها به ارتباط بین سیستمی با یکدیگر نیاز دارند. همچنین ارتقاء سطح استاندارد، هزینه پشتیبانی کمتر یک سامانه به جای چندین سامانه و گزارش گیری آسان تر بعلت ذخیره سازی تمامی اطلاعات در یک بانک داده از مزایای سیستم یکپارچه تولید می باشد.

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته یکپارچه ERP

 • سفارشی سازی نرم افزار بر اساس فرآیند تولید مورد نظر مشتری
 • شناسایی شکاف های فرآیند تولید و ارائه راهکارهای مناسب نرم افزاری
 • ایجاد تائیدیه های مکانیزه و حذف ارتباطات کاغذی
 • مدیریت دسترسی ها
 • ایجاد استانداردهای نمونه گیری و کنترل
 • ارائه گزارشات مدیریتی
 • ارائه گزارشات کلیه امور جاری و معوقه کارکنان
 • مدیریت و انطباق مکانیزهمفاد قراردادها با عملیات
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات
 • گزارش کلیه فرایند های مالی
 • گزارش کلیه فرایند های تولید و برنامه ریزی
 • گزارش کلیه فرایند های تولید و برنامه ریزی

نرم‌افزار انبار

برخی از امکانات:
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات از قبیل نام كالا، كد كالا، باركد كالا، نوع كالا و …
 • انجام فیلترینگ های پیشرفته و دستورات محاسباتی برای هر بخش به صورت مجزا
 • تعریف واحدهای فرعی برای کالا با چند ضریب تبدیل
 • کنترل موجودی نزد پیمانکار
 • انتقال موجودی كالا از دوره مالی قبل بصورت دستی یا اتوماتیک
 • صدور رسید موقت جهت کنترل های داخلی
 • صدور رسید وارده انبار از طریق کنترل های داخلی خرید
 • برقراری ارتباط بین عملیات مقداری و ریالی
 • انطباق مقادیر و مبالغ خرید و فروش با مفاد قراردادها و یا سفارشات
 • کاردکس مقداری
 • گردش موجودی مقداری کالا
 • درخواست کالا از انبار بصورت مکانیزه از سیستم برنامه ریزی تولید
 • درخواست کالا از انبار بصورت مکانیزه توسط کلیه کاربران
 • مشاهده كاردكس هر كالا به تفكیك انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی
 • مشاهده گردش كالا به تفكیك كالا و انبار و طرف حساب در بازه زمانی مورد نظر
 • گزارش ریز عملیات انبار مقداری و مقداری-ریالی در هر بازه زمانی
 • كنترل موجودی ریالی انبارها از طریق مقایسه با سیستم مالی
 • گزارش كالاهایی كه به حد سفارش، حداقل یا حداكثر موجودی رسیدهاند
 • گزارش انبارگردانی بر اساس شمارش های اول تا سوم و با امکان اصلاح مکانیزه انبار از طریق انبارگردانی
 • قیمت گذاری به روش FIFO یا میانگین
برخی از امکانات :
 • ثبت درخواست های كالا از واحدهاي مختلف سازمان شامل ثبت مشخصات كالا، مقدار و تاريخ مورد نياز و واحد درخواست كننده
 • مدیریت تمامي درخواستهاي ثبت شده در سيستم
 • ثبت درخواستهای خرید، کنترل و پیگیری آنها
 • ثبت سفارشات خرید
 • مديريت تمامي سفارشات خريد ثبت شده در سيستم و وضعيت آنها
 • ثبت فاكتور خريد و تطبیق با وضعیت انبار و کنترل کیفیت
 • ثبت فاكتور برگشت از خريد
 • صدور دستور پرداخت وجه
 • مديريت فاکتورهاي خريد و برگشت از خريد ثبت شده در سيستم
 • تعریف زمانبندی تحویل کالاها
 • تسهیم کسورات و اضافات خرید بر روی اقلام فاکتور
 • مدیریت تسویه فاکتورهای خرید
 • گزارشات خريد شامل ميزان خريد ريالي و مقداري بر اساس كالا، در بازه های زماني مختلف و بر اساس خريداران
 • گزارشات مقايسه اي خريد در بازه های زماني مختلف و بر اساس فروشندگان
 • گزارشات مغایرت درخواست خرید و سفارش خرید به صورت مقداری و زمانی
 • گزارشات خرید و فروش فصلی
 • گزارشات خرید سالانه و ماهیانه به تفکیک کالا و مشتری
 • آلارم های سیستمی در خصوص وضعیت دریافت کالا، سفارشات و قراردادهای خرید
 • گزارش ریز اقلام خریداری شده در هر بازه زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات خرید
 • کنترل قراردادها
 
برخی از امکانات:
 • مدیریت سفارشات مشتریان
 • مدیریت قراردادهای فروش
 • مدیریت اعتبارات مشتریان
 • مشاهده وضعیت حساب مشتری در زمان ثبت سفارش اولیه از نظر وضعیت چک های موجود (وصولی/برگشتی)
 • مدیریت فاکتور فروش با مدیریت دسترسی کاربران
 • تعیین وضعیت تحویل کالا در فاکتور فروش و مشاهده آن در حواله انبار
 • کنترل و پیگیری وضعیت فاکتور فروش ( تسویه شده، تحویل شده و …)
 • آلارم های سیستمی در خصوص وضعیت تحویل کالا، سفارشات و قراردادهای فروش
 • اعمال تخفیف (درصدی یا مقداری) به صورت مجزا بر روی هر یک از اقلام فاکتور یا نسبت به کل مبلغ فاکتور
 • تعریف و اعمال مالیات و عوارض بر روی هر یک از اقلام فاکتور
 • تسویه چند فاکتور با یک چک یا یک مبلغ نقد یا ترکیبی از چند چک و مبلغ نقد
 • تسهیم کسورات و اضافات فروش بر روی اقلام فاکتور
 • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
 • گزارشات فروش سالانه و ماهیانه به تفکیک کالا و مشتری
 • گزارش ریز اقلام فروش رفته در هر بازه زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات فروش
 • گزارشات مقايسه اي فروش در بازه های زماني مختلف و بر اساس فروشندگان
 

در فرآیند برنامه ریزی تولید، بهترین پیشنهادات بر اساس ظرفیت ماشین آلات، ابزار تولیدی و نیروی انسانی و همچنین با در نظر گرفتن توالی عملیات توسط نرم افزار اعلام می شود و کاربر می تواند مطابق نظر خود، پیشنهادات ارائه شده را تغییر دهد. در نهایت با ثبت آمار تولید کالاها و ایستگاه های کاری، توقفات تولید و مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده، فرآیند تولید بازنگری می شود. در این نرم افزار، قابلیت کنترل مواد، کنترل تولید و برنامه ریزی نیروی انسانی و ماشین آلات با توجه به منابع، نیازها و سفارشات مشتری برای مدیریت فراهم گردیده است.

تعاریف
 • تعریف BOM چند سطحی برای کالاها
 • تعریف BOM به صورت مجزا برای اقلام نیمه ساخته
 • تعریف عملیات تولید، بازرسی، حمل و تأخیر به روش های مختلف تولید
 • ثبت دستورالعمل کاری هر عملیات به همراه تصویر هر عملیات
 • فرآیند عملیات تولید هر کالا و اقلام نیمه ساخته

 

کنترل تولید (FPC)
 • ثبت آمار تولید کالاها و ایستگاه های کاری
 • ثبت توقفات تولید
 • مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده
 • محاسبه میزان پوشش سفارش مشتری بر اساس برنامه تولید، موجودی انبار و حداقل موجودی به ترتیب اولویت سفارش مشتری

 

برنامه ریزی مواد
 • امکان سنجی تأمین مواد شامل نیاز به خرید، برنامه پیمانکاری و برنامه تولید
 • اعلام مغایرت های مقداری و زمانی سفارشات خرید و برنامه پیمانکاری با برنامه نیازمندی مواد
 • در نظر گرفتن موجودی انبار، موجودی در حال بازرسی، موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در راه و برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های مواد
 • ارسال نیازهای خالص خرید، تغییرات برنامه خرید و برنامه پیمانکاری و برنامه تولید به مسئولین مربوطه
 • هشدار اقلام به نقطه سفارش رسیده و حداقل موجودی
 • انعطاف کامل به تغییرات برنامه تولید و اعمال سریع تغییرات در سیستم
 • کنترل درخواست های خرید جاری به منظور جلوگیری از صدور مکرر درخواست ها

 

برنامه ریزی تولید
 • محاسبه کمبودها و مغایرت های منابع در بازه های زمانی مختلف تحت عنوان ظرفیت سنجی سرانگشتی
 • ارائه برنامه تولید پیشنهادی بر اساس ظرفیت ماشین آلات، ابزار تولیدی و نیروی انسانی و با در نظر گرفتن توالی عملیات
 • اعلام مغایرت منابع در تحقق برنامه تولید
 • ویرایش برنامه پیشنهادی نرم افزار
 • برنامه ریزی بصورت دستی
 • در نظر گرفتن تولید انجام شده در محاسبه برنامه های تولید آتی و ارائه برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید ایستگاهی
 • گزارش مغایرت موجودی، سفارش خرید و برنامه پیمانکاری
 • گزارش انحرافات تولید
 • نمودارهای روند تولید، ضایعات و توقفات به تفکیک علت: اپراتور، دستگاه، عملیات و کالا
تعاریف:
 • معرفی معیارهای کنترلی کمی و وصفی برای کلیه مواد و قطعات
 • تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری
 • الصاق مستندات کنترلی از سیستم کنترل مستندات به مواد و قطعات

تعیین وضعیت اقلام ورودی
 • اعلام به بازرس کنترل کیفیت در خصوص ورود کالا به انبار موقت
 • تأیید و رد اقلام نامنطبق توسط کنترل کیفیت
 • اعلام تأیید اقلام به مسئول انبار جهت ثبت رسید قطعی
 • تهیه فرم بازرسی توسط نرم افزار
 • محاسبه حجم نمونه برداری و عدد رد و قبول توسط نرم افزار
 • ثبت نتایج بازرسی در نرم افزار و یا فرم بازرسی قابل چاپ
 • مشاهده آخرین ویرایش مدارک هر کالا به صورت الکترونیک از قبیل نقشه ها، استانداردها و …
 • بازرسی کالای نهایی

تعیین تکلیف اقلام نامنطبق
 • اعلام مردود شدن اقلام به مسئول تعیین تکلیف اقلام نامنطبق توسط نرم افزار
 • تعیین نحوه برخورد با اقلام نامنطق شامل برگشت یا مجوز ارفاقی
 • تعیین روش های رفع عدم انطباق شامل اصلاح، جداسازی و هر روش دیگر به صلاحدید و تعیین مسئول انجام
 • تعیین مهلت برای مجوزهای ارفاقی
 • تعیین مقدار دلخواه جهت عودت از کل محموله
 • اعلام مردود شدن اقلام جهت عودت به مسئول انبار توسط نرم افزار

رفع عدم انطباق اقلام نامنطبق
 • ثبت نتایج اصلاح و بازنگری اقلام نامنطبق شامل مقدار خرابی، دوباره کاری و شرح نتایج
 • مشاهده نتایج بازنگری توسط مسئول مربوطه جهت تعیین تکلیف اقلام جداسازی شده

گزارشات
 • نمودار نسبت اقلام برگشتی به تفکیک کالا، تأمین کننده، کالا-تأمین کننده
 • نمودار نسبت اقلام مردودی به تفکیک کالا، تأمین کننده، کالا-تأمین کننده
 • نمودار نسبت محموله های برگشتی و ارفاقی
 • نمودار متوسط زمان صرف شده جهت بازرسی
 
برخی از امکانات :
 • تعریف اطلاعات و مشخصات ماشین آلات و تجهیزات
 • الصاق تصویر، مدارک و مستندات مرتبط با ماشین آلات
 • تعریف عملیات نگهداری پیشگیرانه برای هر یک از تجهیزات
 • تعریف مواد و قطعات یدکی مورد نیاز برای هر عملیات نگهداری

تعمیرات پیشگیرانه
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات در فواصل زمانی تعریف شده
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس تعداد تولید دستگاه
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس ساعت کارکرد دستگاه
 • اعلام برنامه نیاز به مواد و اقلام جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه به مسئول خرید
 • امکان ثبت سوابق تعمیرات پیشگیرانه شامل هزینه، زمان و …
 • هشدار به مسئول مربوطه جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه

تعمیرات اتفاقی
 • ثبت سوابق تعمیرات اتفاقی
 • ثبت علل خرابی، اقدامات انجام شده، زمان، هزینه و …
 • ثبت مواد و قطعات تعویضی برای هر تعمیر اتفاقی

گزارشات
 • گزارش اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
 • گزارش شاخص های پشتیبانی تجهیزات
 • گزارش خرابی و تعمیرات به تفکیک دستگاه
 • گزارش خرابی و تعمیرات به تفکیک علت
 • گزارش سوابق ماشین آلات و شناسنامه هر دستگاه
 
برخی از امکانات:
 • تعریف اطلاعات و مشخصات ابزار تولیدی
 • تعریف انواع بازدید، تعمیر، دوره های نگهداری و تعویض هر ابزار
 • ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه یا تعویض ابزار بر اساس تعداد کارکرد
 • ثبت خرابی ها و تعویض های اتفاقی ابزار
 • هشدار به مسئول مربوطه جهت نگهداری یا تعویض ابزار
 
برخی از امکانات :
 • معرفی ابزار اندازه گیری، نحوه و زمانبندی کالیبراسیون
 • الصاق تصویر و مدارک مستندات مرتبط با ابزار
 • تعریف پارامترهای مختلف اندازه گیری برای هر ابزار
 • ارائه برنامه زمانبندی کالیبراسیون توسط نرم افزار
 • هشدار برنامه های معوقه به مسئول مربوطه
 • ثبت نتایج کالیبراسیون داخلی و خارجی برای هر پارامتر اندازه گیری ابزار
 • چاپ برچسب کالیبراسیون و شناسایی ابزار اندازه گیری
 
برخی از امکانات :
 • معرفی مشاغل، استانداردهای آموزشی، شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل چارت سازمانی
 • ثبت مشخصات پرسنل به همراه تصویر
 • ثبت مهارت ها و دوره های آموزشی هر یک از پرسنل در سوابق آموزش
 • استخراج نیازهای آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی
 • اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به مدیر واحد
 • انتخاب نیازهای آموزشی و صدور اعلام نیاز آموزشی توسط مدیر واحد
 • برنامه ریزی آموزش بر اساس اعلام نیازهای تأیید شده و استانداردهای آموزشی
 • تعریف مسئول ارزیابی و زمانبندی ارزیابی اثر بخشی آموزش
 • تعریف آیتم های ارزیابی آموزش
 • محاسبه امتیاز ارزیابی آموزش، قبل و بعد از برگزاری دوره ها
 • انتقال اتوماتیک آموزش های اثربخش به سوابق آموزشی پرسنل
 • شناسنامه مشاغل
 • شرح وظایف و اختیارات کاربران
 • ماتریس استاندارد آموزشی
 • لیست پرسنل جایگزین
 • جدول نیازمندی آموزش
 • سوابق آموزشی پرسنل
 • ارائه نمودارهای سرانه آموزش، اثر بخشی آموزش ها و …
 
برخی از امکانات:
 • معرفی مشخصات مهم کالا
 • ثبت مشخصات فرآیند تولیدات
 • ثبت اطلاعات تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آنها (FMEA)
 • ثبت سوابق مشکلات کیفی
 • ارائه ماتریس محصول-فرآیند
 • به روز رسانی مشخصات مهم فرآیند تولید و برنامه کنترل بر اساس تغییرات ماتریس، مشخصات مهم محصول و FMEA
 • ارائه فرمت های چاپی کلیه مدارک استاندارد سازی مطابق استاندارد
 • به روز رسانی فرم های بازرسی بر اساس آخرین تغییرات مدارک استاندارد سازی
 • نگهداری سوابق تغییرات کلیه مدارک
 
برخی از امکانات:
 • معرفی مستندات و نگهداری فایل های ویرایشات مختلف هر سند
 • تعریف حق دسترسی برای هر یک از مدارک
 • تعریف گروه های اسناد جهت سهولت در جستجو
 • صدور درخواست ایجاد، حذف و یا تغییر در مدارک توسط کاربران
 • الصاق فایل پیشنهادی به پیشنهادات
 • جستجو و مشاهده آخرین ویرایش مدارک بر اساس حق دسترسی کاربران
 • استفاده از مدارک و مستندات در سایر قسمت های نرم افزار و به روز شدن مستندات سایر سیستم ها بر اساس آخرین تغییرات مدارک
 • لیست مستندات
 • ماتریس مستندات و مدارک
 
برخی از امکانات:
 • ارسال نامه به صورت مستقیم و رونوشت به کاربران نرم افزار
 • الصاق چندین فایل به عنوان پیوست به هر نامه
 • ارجاع نامحدود نامه های رسیده
 • ارسال پاسخ به هر نامه
 • ایجاد بایگانی های مختلف به صورت درختی
 
برخی از امکانات :
 • نمایش فعالیت های معوقه و جاری مربوط به هر کاربر جهت انجام به موقع آنها در قالب هشدار
 • نمایش فعالیت های آتی کاربران در قالب پیگیری ها
 • نمایش وظایف و اختیارت هر کاربر بر اساس جایگاه سازمانی
 • نمایش برنامه ممیزی و تقویم آموزشی به کاربران مرتبط
 • نمایش روند شاخص های سازمانی به کاربران مرتبط به صورت نمودار
 • نمایش نمودارهای متنوع از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار به کاربران مجاز
 • نمایش آخرین تغییرات در مستندات به کاربران
 • نمایش اسناد دریافتی سررسید شده
 • نمایش اسناد پرداختنی سررسید شده
 • نمایش فاکتور های سررسید شده جهت پیگیری وصول مطالبات
 • نمایش وضعیت خلاصه قراردادها و سفارشات مشتریان
 • نمایش کالاهای مورد نیاز به بازرسی
 • نمایش کالاهای تعهد شده جهت تحویل به مشتری
 • نمایش کالاهای مورد نیاز تولید و یا سایر واحد ها جهت سفارش خرید
 • نمایش سررسید نگهداری های دوره ای ماشین آلات و ابزار آلات
 • نمایش سررسید کالیبراسیون ابزارها
 
برخی از امکانات:
 • قیمت گذاری اسناد رسید و حواله انبار
 • صدور سند حسابداری مصرف
 • قیمت گذاری انتقال کالا بین انبارها
 • مشاهده گردش کالا بصورت مقداری و ریالی
 • مشاهده کاردکس مقداری و ریالی
 • انجام عملیات تعدیل کاردکس و تأثیر انباشت آن تا تاریخ روز
 • انجام عملیات انبارگردانی و صدور سند اضافات و کسورات انبارگردانی
 • تهیه گزارشات ورود و خروج بر اساس رتبه بندی کالا، طرف حساب، تحویل گیرنده
 
برخی از امکانات:
 • معرفی، اصلاح و حذف دوره‏های مالی با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی
 • تعریف، اصلاح و حذف حساب ها در لایه گروه، كل، معین و غیره و ۱۰ سطح تفصیلی شناور
 • استفاده از کد یونیک برای کدینگ حساب ها
 • استفاده از سرفصلهای پیشنهادی سیستم یا تعریف سرفصلهای دلخواه به صورت مستقل
 • تعیین طول كد حسابها در كلیه لایه های گروه، كل، معین و تفصیلی
 • تعریف بودجه برای حسابها و مقایسه بودجه با مانده های واقعی
 • معرفی، حذف یا اصلاح مراكز هزینه یا پروژه و ایجاد ارتباط با حسابها
 • مشاهده و چاپ سرفصلهای كل، معین و تفصیلی به همراه كدبندی آنها
 • محدود کردن دسترسی کاربران جهت تعریف اطلاعات پایه
 • فعال یا غیر فعال نمودن یک حساب، مرکز هزینه، پروژه، تفصیلی شناور
 • ایجاد ارتباط حساب های مرتبط تعریف شده با سایر قسمت ها جهت انجام عملیات
 • ایجاد اسناد یادداشت، ثبت اسناد و ثبت قطعی و تخصیص دو شماره سریال و عطف برای هر سند
 • مدیریت اسناد حسابداری شامل مرتب سازی اسناد
 • مدیریت اسناد حسابداری شامل مشاهده اسناد حسابداری در وضیعت های مختلف شامل یادداشت، ثبت عادی، ثبت قطعی
 • جستجوی پیشرفته در کلیه اسناد حسابداری
 • نمایش جمع مبالغ بدهكار و بستانكار و میزان اختلاف آنها برای هر سند
 • چاپ اسناد حسابداری بصورت فرم مرسوم سند وخلاصه سند ماهیانه
 • الزام کردن هر آرتیكل سند به مركز هزینه، پروژه یا تفصیلی شناور مورد نظر
 • بستن حسابهای موقت و صدور سند اختتامیه به صورت اتوماتیک در پایان هر دوره مالی
 • صدور سند اتوماتیک برای خرید، فروش، سندهای رسید و خروج انبار، خدمات پس از فروش، دریافت و پرداخت و عملیات چک و حقوق و دستمزد
 • مدیریت اسناد اتوماتیک
 • الصاق اسکن مدارک در کلیه فرمت ها به عنوان پیوست به هر سند حسابداری
 • تعیین دسترسی جهت ثبت اسناد روزانه در تاریخ روز و کنترل شماره و تاریخ سند جدید با سند قبلی
 • ارائه تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی در هر بازه زمانی و برای کلیه حسابها در کلیه سطوح و همچنین معینهای یک حساب کل یا تفصیلیهای یک حساب معین و هر سطح دلخواه یک حساب
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیكلهای اسناد ثبت شده و گروهبندی شده روی سرفصلهای مالی مربوطه
 • نمایش دفتر مراکز هزینه و دفتر پروژه
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیكلهای اسناد ثبت شده و گروهبندی شده روی سرفصلهای مالی مربوطه
 • ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان مطابق با استانداردهای حسابداری
 • مشاهده اطلاعات فاكتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چک ها از طریق فرم سند و با توجه به آرتیكلهای وابسته
 • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیكل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن و گزینش از لیست حسابها
 • چاپ اسناد و گزارشات در هر قسمت از سیستم
 • مرور حسابها با توجه به تفصیلی های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها
 • دفتر حساب تفصیلی به صورت مجزا و مرکب
 • تعریف و ذخیره سازی گزارش های نموداری از مقایسه گردش یا مانده حسابها در فرم مدیریت نمودار
 
برخی از امکانات:
 • معرفی بانک ها، شعب و انواع حساب های بانکی
 • معرفی صندوق و تنخواه گردان ها
 • معرفی دسته چک برای هر حساب جاری
 • صدور فرم پرداخت بر اساس وجه نقد، چک روز، اسناد پرداختنی و تضمینی و واگذاری چک های مشتریان
 • صدور فرم دریافت بر اساس وجه نقد، واریزی به صندوق، بانک، دریافت چک عادی و تضمینی
 • تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
 • تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته
 • نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی
 • نمایش اقلام باز اسناد پرداختنی
 • نمایش اسناد دریافتنی/پرداختنی برحسب وضعیتهای مختلف
 • ارائه گزارش ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در بازه زمانی مورد نظر
 • گزارش موازنه منابع و مصارف جهت تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک
 • گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
 • مشاهده آرتیکلهای مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت
 • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی
 • گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز
 • گزارش آماری اسناد دریافتنی به تفکیک اشخاص
 • هشدار در خصوص چک های دریافتنی و پرداختنی، قابل تنظیم از منوی تنظیمات محیطی
 
برخی از امکانات:
 • معرفی پرسنل و ثبت مشخصات کامل
 • صدور حکم استخدامی
 • صدور حکم حقوقی انفرادی و گروهی
 • معرفی انواع عوامل کارکرد
 • معرفی انواع عوامل حقوقی شامل مزایا، کسورات، تعهدات کارفرما وکارکرد به تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه به تفکیک هر عامل
 • معرفی تقویمهای کاری مختلف به تفکیک نوع استخدام
 • معرفی جداول مختلف مالیاتی بخصوص ماده ۱۳۱ منطبق با آخرين تغییرات
 • معرفی انواع معافیت های موضوع ماده ۹۱ ق.م.م
 • تعریف انواع استخدامی
 • معرفی انواع کارت ساعتهای موجود و ساختار اطلاعاتی آنها جهت ارتباط صحیح سیستم با کارت ساعت و اخذ خلاصه عملکرد ماهانه
 • معرفی محلهای مختلف خدمت
 • معرفی انواع وام و تخصیص وام به پرسنل و کسراقساط به طور اتوماتیک از پرسنل به شرط عدم تعلیق یا تسویه
 • ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام بصورت دستی یا از روی کارت ساعت زنی
 • محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی مزایا، کسورات و مرتبط با نوع استخدام
 • تنظیم فیش حقوقی به صورت خلاصه و جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه
 • تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه به صورت تعداد روز و ساعت
 • صدور مجوز مرخصی به صورت روزانه و ساعتی
 • تهیه دیسکت مالیات
 • تهیه دیسکت پرداخت حقوق
 • تهیه دیسکت بیمه
 
برخی از امکانات:
 • گروهبندی چند سطحی دارائی به صورت گروه و زیر گروه
 • ثبت دارائی از طریق خرید مستقیم، انتقال از انبار و …
 • تعریف جزء دارائی و نگهداری بهای تمام شده تاریخی و استهلاک انباشته هر یک از اجزاء
 • انجام عملیات فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، اهدا و تعدیل قیمت دارائی و صدور اتوماتیک اسناد مالی مرتبط
 • تعریف مراکز استقرار، تحویل گیرندگان دارائی، مراکز هزینه
 • تعریف جدول استهلاک و محاسبه استهلاک دارائیها و تهیه اتوماتیک سند استهلاک
 • گزارش ثبت مشخصات کامل دارائی
 • محاسبه استهلاک دارائیها به صورت کلی، گروهی و منفرد
 • ثبت سوابق نقل و انتقال، تعویض پلاک و … برای هر دارائی
 • گزارش عملیات هر گروه دارائی ثابت
 • اعلام بِلااستفاده بودن موقت دارائی و انجام محاسبات استهلاک مربوطه
 • گزارشات کارت اموال، استهلاک، نقل و انتقال دارائیها، عملیات دارائی و …
 • تعریف مراکز استقرار در چهار سطح و گزارش گیری درختی از اموال موجود در هر سطح
 • تفکیک عملیات مقداری و عملیات ریالی و ارائه View های مختلف از اطلاعات دارایی ها برای کاربران مقداری و کاربران ریالی (عدم امکان مشاهده یا تغییر اطلاعات ریالی توسط کاربران مقداری و عدم امکان مشاهده یا تغییر اطلاعات مقداری توسط کاربران ریالی)
 • ثبت دارایی از طریق انتقال کلیه اقلام کالای موجود در یک حواله انبار به سیستم اموال و تعیین پلاک، مراکز استقرار و تحویل گیرنده توسط کاربر مقداری اموال) و سپس تعیین گروه، زیر گروه، مرکز هزینه، مشخصات استهلاک و قیمت تمام شده و سایر اطلاعات ریالی توسط کاربران مجاز)
 • ثبت عملیات تعدیل قیمت دارائی
 • قابلیت ورود نرخ استهلاک صفر برای دارائی های استهلاک ناپذیر