بسته مدیریت عملیات کارخانه

بسته مدیریت عملیات کارخانه، مجموعه‌ای است شامل نرم‌افزارهای برگرفته از نیازها و مشکلات اصلی صنایع تولیدی در مدیریت تولید و کیفیت که این نیازها طی سالها تجربه اجرایی در این شرکتها شناسائی و طبقه بندی شده است. بسته مذکور در محیط‌های عملیاتی طراحی شده و توسعه و پیاده‌سازی گردیده است، لذا بسیار کاربردی بوده و پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان می‌باشد. شایان ذکر است موازین و الزامات حوزه تولید و کیفیت نیز در این مجموعه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته مدیریت عملیات کارخانه:

 • راه‌حل‌های نرم افزاری فرایند های برنامه ریزی و تولید
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات
 • ارتباطات یکپارچه
 • خصوصی سازی نرم افزار
 • مدیریت یکپارچه
 • داشبورد مدیریتی
اطلاعات پایه:
 • معرفی انبار به تعداد دلخواه با امكان ایجادارتباط انبار به حسابی غیر از موجودی كالا
 • امکان تعریف گروه کالا
 • امكان انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اقلام اطلاعاتی ( نام كالا،كد كالا، باركد كالا، نوع كالا، … )
 • امکان تعریف واحد های فرعی برای کالا با جند ضریب تبدیل
 • امکان تعریف نقطه سفارش و حداقل موجودی برای کالا ها
 • انتخاب روش قیمت گذاری (میانگین)
 • انتخاب روش قیمت گذاری (FIFO )
 • امکان تعریف کالاهای مشابه برای یک کالا
 • امکان تعریف روش تامین کالا از محل خرید داخلی، خارجی، تولید و..
امکانات:
 • امکان کنترل موجودی نزد پیمانکار و تولید
 • انتقال موجودی كالا از دوره مالی قبل بصورت دستی و اتوماتیک
 • امکان مشاهده و صدور اسناد انبار عطف به درخواست کالا و مجوز های تحویل
 • امکان صدور رسید موقت جهت اهداف کنترلی
 • امکان صدور رسید انبار بر اساس دستور دریافت ها و کنترل و تطبیق دستور دریافت با رسیدهای صادره
 • امكان برقراری ارتباط بین عملیات مقداری و عملیات مقداری – ریالی.
 • امکان صدور رسید انبار
 • حواله انبار بصورت مقداری و ریالی و صدور سند اتوماتیک مربوطه
 • امکان صدور انتقال کالا بین انبارها
 • امکان تعدیل کاردکس با اصلاح کاردکس و صدور سند مالی اصلاحی.
گزارش ها:
 • امکان مشاهده كاردكس هر كالا به تفكیك انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی.
 • امکان مشاهده گردش كالا، به تفكیك كالا و انبار و طرف حساب، در محدوده زمانی دلخواه.
 • ارایه گزارش ریز عملیات انبار (مقداری و مقداری – ریالی) در هر محدوده زمانی.
 • كنترل موجودی ریالی انبارها از طریق مقایسه با سیستم مالی.
 • ارایه گزارش كالاهایی كه به حد سفارش ، حداقل یا حداكثر موجودی رسیده‌اند.
 • ارایه گزارش مبسوط انبار گردانی بر اساس شمارشهای اول تا سوم با امکان صدور رسید/حواله اصلاحی.
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی معیارهای کنترلی کمی و وصفی برای کلیه مواد و قطعات
 • امکان تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری
 • امکان الصاق مستندات کنترلی از سیستم مدیریت مستندات به مواد و قطعات
تعیین وضعیت اقلام ورودی
 • اعلام ورود کالا به انبار موقت به بازرس کنترل کیفیت توسط نرم افزار
 • امکان تایید و رد اقلام نامنطبق توسط کنترل کیفیت
 • اعلام تایید اقلام به مسوول انبار جهت ثبت رسید قطعی
 • تولید فرم بازرسی توسط نرم افزار
 • محاسبه حجم نمونه برداری و عدد رد و قبول توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج بازرسی در نرم افزار و یا فرم بازرسی قابل چاپ
 • امکان مشاهده آخرین ویرایش مدارک مرتبط با هر کالا به صورت الکترونیک از قبیل نقشه ها، استانداردها و …
 • امکان بازرسی محصول نهایی
تعیین تکلیف اقلام نامنطبق
 • اعلام مردود شدن اقلام به مسوول تعیین تکلیف اقلام نامنطبق توسط نرم افزار
 • امکان تعیین نحوه برخورد با اقلام نامنطق شامل برگشت و یا مجوز ارفاقی
 • امکان تعیین روش های رفع عدم انطباق شامل اصلاح، جداسازی و هر روش دیگر به صلاحدید و تعیین مسوول انجام
 • امکان تعیین مهلت برای مجوزهای ارفاقی
 • امکان تعیین مقدار دلخواه جهت عودت از کل محموله
 • اعلام مردود شدن اقلام جهت عودت به مسوول انبار توسط نرم افزار
رفع عدم انطباق اقلام نامنطبق
 • امکان ثبت نتایج اصلاح و بازنگری اقلام شامل مقدار خرابی، دوباره کاری و شرح نتایج
 • امکان مشاهده نتایج بازنگری برای مسوول مرتبط جهت تعیین تکلیف اقلام جداسازی شده
گزارش ها
 • نمودار نسبت اقلام برگشتی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت اقلام مردودی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت محموله های برگشتی و ارفاقی
 • نمودار متوسط زمان صرف شده جهت بازرسی
امکانات
 • ثبت درخواستهاي كالا از واحدهاي مختلف سازمان شامل ثبت مشخصات كالا،‌ مقدار و تاريخ مورد نياز و واحد درخواست كننده آن
 • مشاهده و مديريت تمامي درخواستهاي ثبت شده در سيستم و وضعيت آنها و انجام عمليات تاييد و يا رد كالا
 • امکان ثبت درخواست‌های خرید و کنترل و پیگیری آنها
 • امکان ثبت سفارشهای خرید
 • امكان مشاهده و مديريت تمامي سفارشات خريد ثبت شده در سيستم و وضعيت آنها
 • ايجاد مجوز دريافت كالا از فروشنده شامل جهت اطلاع انبار براي صدور رسيد موقت
 • امكان ثبت فاكتور خريد بر اساس رسيد خريد صادر شده از انبار و تغيير جزييات آن در صورت لزوم
 • امكان ثبت فاكتور برگشت از خريد بر اساس توافقات به عمل آمده با خريدار
 • صدور دستور پرداخت وجه به منظور اطلاع مالي جهت پرداخت وجه به خريدار شامل تعيين مشخصات دريافت كننده، نحوه دريافت، زمان دريافت و…
 • امكان مشاهده و مديريت فاکتورهاي خريد و برگشت از خريد ثبت شده در سيستم
 • امکان تعریف زمانبندی تحویل کالاها
 • اعمال تخفیف ( درصدی یا مقداری ) مجزا روی هر کدام از اقلام فاکتور یا روی کل مبلغ فاکتور
 • امکان تسهیم کسورات و اضافات خرید بر روی اقلام فاکتور
 • امکان صدور فاکتور به صورت تجمیعی و مجزا برای اقلام چندین رسید خرید
 • امکان تسویه چند فاکتور با یک چک یا با یک مبلغ نقد
گزارش ها
 • امكان اخذ گزارشات خريد شامل ميزان خريد ريالي و مقداري بر اساس كالا، در دوره‌هاي زماني مختلف، بر اساس خريداران مختلف
 • امكان اخذ گزارشات مقايسه اي خريد در دوره‌هاي زماني مختلف و بر اساس خريداران مختلف
 • ارایه گزارش های مغایرت درخواست خرید و سفارش خرید به صورت مقداری و زمانی
امکانات
 • امکان ثبت و کنترل سفارش های مشتریان
 • امکان ثبت و کنترل قراردادهای فروش
 • امکان تعریف اعتبار مشتری
 • امکان مشاهده اعتبار مشتری در هنگام ثبت سفارش اولیه
 • امکان مشاهده وضعیت حساب مشتری در زمان ثبت سفارش اولیه از نظر وضعیت چکهای موجود درشرکت از نظر وصولی یا برگشتی
 • امکان تایید و تصویب فاکتور فروش توسط مدیر فروش و مدیر مالی ( یا هر نقشی که در سیستم قابل تعریف باشد )
 • امکان ثبت محل تحویل کالا در فاکتور فروش و مشاهده آن در حواله انبار برای انباردار
 • امکان مشاهده وضعیت فاکتور فروش صادره از نظر تسویه شده – تحویل شده – و…
 • امکان تحویل کالا به خریدار بر اساس وضعیت فروش تسویه شده یا نهایی شده و ارسال شده برای انبار از واحد فروش
 • آلارم روی سررسید فاکتورهای فروش و خرید
 • اعمال تخفیف ( درصدی یا مقداری ) مجزا روی هر کدام از اقلام فاکتور یا روی کل مبلغ فاکتور
 • امکان تعریف و اعمال مالیات و عوارض بر روی هر یک از اقلام فاکتور
 • امکان تسویه چند فاکتور با یک چک یا یک مبلغ نقد و یا ترکیبی از چند چک و مبلغ نقد
 • امکان کنترل قراردادها ی خرید وفروش بر اساس قرارداد و فاکتور های مرتبط
 • ثبت تعداد نامحدود هزینه/اضافات در فاکتورهای خرید/ فروش
گزارش ها
 • ارائه دفاتر خرید/ فروش ( فاکتورهای خرید و فروش )
 • ارائه گزارش فروش سه ماهانه
 • گزارش ریز عملیات خرید و فروش در هر محدوده زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات خرید و فروش و…
 • گزارش مقایسه ای خرید وفروش کالا بر اساس ماه – فصل – سال – کالا – مشتری

زیر سیستم برنامه ریزی تولید به عنوان حرفه ای ترین نرم افزار در امر برنامه ریزی صنایع تولیدی ، امکان ورود کلیه اطلاعات مورد نیاز نظیر BOM ،عملیات تولید،بازرسی، حمل و تاخیر به همراه روش های مختلف تولید و زمان سنجی های مربوطه را فراهم نموده و کاربر می تواند با استفاده از آنها برنامه ریزی مواد شامل نیاز های خرید را با توجه به موجودی انبار ، موجودی در حال بازرسی ، موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در راه و برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های مواد را انجام داده و هشدار های لازم در خصوص کمبودها را به صورت اتوماتیک به مسئولین ذیربط اعلام نماید. همچنین در فرآیند برنامه ریزی تولید بهترین پیشنهادات بر اساس ظرفیت ماشین آلات و ابزار تولیدی و نیروی انسانی و با در نظر گرفتن توالی عملیات اعلام شده و کاربر در صورت نیاز می تواند مطابق با نظر خود پیشنهادات ارائه شده را اصلاح نماید. و در نهایت با ثبت آمار تولید محصولات و ایستگاه های کاری به همراه ثبت توقفات تولید و مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده فرآیند تولید را بازنگری نمود. به شکل خلاصه می توان گفت در این نرم افزار کنترل مواد ، کنترل تولید و برنامه ریزی نیروی انسانی و ماشین آلات با توجه به منابع و نیازها و سفارشات مشتری به نحو احسن انجام می پذیرد.

اطلاعات پایه
 • امکان تعریف BOM چند سطحی برای محصولات
 • امکان تعریف BOM به صورت مجزا برای اقلام نیمه ساخته
 • امکان تعریف عملیات تولید،بازرسی، حمل و تاخیر به همراه روش های مختلف تولید
 • امکان ثبت دستورالعمل کاری هر عملیات به همراه تصویر هر عملیات
 • امکان معرفی توالی عملیات هر محصول و نیمه ساخته (FPC)
کنترل تولید
 • امکان ثبت آمار تولید محصولات و ایستگاه های کاری
 • امکان ثبت توقفات تولید
 • مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده
 • محاسبه میزان پوشش سفارش مشتری بر اساس برنامه تولید، موجودی انبار و حداقل موجودی به ترتیب اولویت سفارش مشتری
برنامه ریزی مواد
 • امکان سنجی تامین مواد شامل نیاز به خرید، برنامه پیمانکاری و برنامه تولید
 • اعلام مغایرت های مقداری و زمانی سفارش های خرید و برنامه پیمانکاری با برنامه نیازمندی مواد
 • در نظر گرفتن موجودی انبار، موجودی در حال بازرسی، موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در راه و برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های مواد
 • ارسال نیازهای خالص خرید، تغییرات برنامه خرید و برنامه پیمانکاری و برنامه تولید به مسوولین مرتبط
 • هشدار اقلام به نقطه سفارش رسیده و حداقل موجودی
 • انعطاف کامل به تغییرات برنامه تولید و اعمال سریع تغییرات در سیستم
 • کنترل درخواست های خرید جاری به منظور جلوگیری از صدور مکرر درخواست ها
برنامه ریزی تولید
 • امکان محاسبه کمبودها و مغایرت های منابع در بازه های زمانی دلخواه تحت عنوان ظرفیت سنجی سرانگشتی
 • ارایه برنامه تولید پیشنهادی بر اساس ظرفیت ماشین آلات و ابزار تولیدی و نیروی انسانی با در نظر گرفتن توالی عملیات
 • اعلام مغایرت منابع در تحقق برنامه تولید
 • امکان ویرایش و تثبیت برنامه پیشنهادی نرم افزار توسط کاربر (برنامه ریزی به صورت دستی)
 • در نظر گرفتن تولید انجام شده و برنامه تثبیت شده در محاسبه برنامه های تولید آتی و ارایه برنامه تولید پویا
گزارش ها
 • گزارش برنامه اصلی تولید
 • گزارش برنامه تولید ایستگاهی
 • گزارش مغایرت موجودی، سفارش خرید و برنامه پیمانکاری
 • گزارش انحرافات تولید
 • ارایه نمودارهای میله ای و روند تولید، ضایعات و توقفات به تفکیک علت، اپراتور، دستگاه، عملیات و محصول
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی فرایندهای سازمانی
 • امکان تعیین تواتر ممیزی هر فرایند
 • امکان تعریف فعالیت های مرتبط با هر فرایند به همراه زمانبندی اجرا، مسوول انجام و بند استاندارد و الزام مرتبط
 • امکان معرفی شاخص های هر فرایند

 

اهداف وشاخص
 • امکان معرفی شناسنامه فرایندهای سازمانی
 • امکان معرفی شاخص های هر فرایند
 • امکان هدفگذاری و برنامه ریزی پایش شاخص های هر فرایند در دوره های زمانی مختلف و تعیین مسوول پایش
 • اعلام موعد پایش و تحلیل شاخصها به مسوول مرتبط توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج تحلیل و صدور اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای هر دوره پایش شاخص

 

اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • امکان جمع آوری پیشنهادها و انتقادات و مشاهدات کاربران در قالب اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و فرصت بهبود
 • امکان تعیین محصولات، مواد و قطعات، عملیات تولید، شاخص سازمانی، مشتری و تامین کننده، علت خرابی، شماره شکایت مشتری و … مرتبط به هر اقدام (در سیستم یکپارچه تولید و کیفیت)
 • امکان الصاق فایل های پیوست به هر اقدام
 • امکان تعیین مسوول پیگیری و فعالیتهای جزء به همراه زمانبندی انجام برای هر اقدام
 • امکان تعیین زمانبندی ارزیابی اثر بخشی اقدامات
 • امکان ثبت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطابق با الزامات استاندارد (8D) در مورد تولید قطعات
 • اعلام وضعیت اقدامات در کلیه مراحل شامل صدور، پیگیری، اجراء و ارزیابی به کاربران مرتبط توسط نرم افزار جهت پیگیری به موقع اقدامات

 

میمیزی داخلی
 • امکان تعیین تواتر ممیزی هر فرایند
 • امکان ثبت مشاهدات ممیزی های داخلی
 • ارایه برنامه دوره ای ممیزی داخلی توسط نرم افزار و اعلام برنامه به کاربران
 • صدور اقدام برای هر یک از مشاهدات ممیزی توسط نرم افزار
 • امکان تعیین اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباق ها و یا پیشنهادهای ممیزی به همراه مسوول پیگیری و اجراء، مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

 

بازنگری مدیریت
 • امکان ثبت سوابق موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده در بازنگری مدیریت
 • صدور اقدام برای هر یک از اقدامات و برنامه های ماخوذ شده از بازنگری مدیریت توسط نرم افزار
 • امکان تعیین اقدامات لازم جهت انجام اقدامات به همراه مسوول پیگیری و اجراء، مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
اطلاعات پایه
 • امکان تعریف اطلاعات و مشخصات ماشین آلات و تجهیزات
 • امکان الصاق تصویر و مدارک ومستندات مرتبط با ماشین آلات
 • امکان تعریف عملیات نگهداری پیشگیرانه برای هر یک از تجهیزات
 • امکان تعریف مواد و قطعات یدکی مورد نیاز برای هر عملیات نگهداری
تعمییرات پیشگیرانه
 • ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات در فواصل زمانی تعریف شده
 • امکان ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس تعداد تولید دستگاه از آمار تولید
 • امکان ارایه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس ساعت کارکرد دستگاه از آمار تولید
 • اعلام برنامه نیاز به مواد و اقلام جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه به مسوول خرید
 • امکان ثبت سوابق تعمیرات پیشگیرانه شامل هزینه، زمان و …
 • هشدار به مسوول مرتبط جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه
تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت سوابق تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت علل خرابی، اقدامات انجام شده، زمان، هزینه و … برای تعمیرات اتفاقی
 • امکان ثبت مواد و قطعات تعویضی برای هر مورد تعمیرات اتفاقی
گزارش ها
 • گزارش OEE
 • گزارش شاخص های پشتیبانی تجهیزات
 • گزارش های خرابی و تعمیرات به تفکیک دستگاه
 • گزارش های خرابی و تعمیرات به تفکیک علت
 • شناسنامه ماشین آلات
اطلاعات پایه
 • امکان تعریف اطلاعات و مشخصات ابزار تولیدی
 • امکان تعریف انواع سرویس و دوره های سرویس و تعویض هر ابزار
نگهداری ابزار
 • امکان ارایه برنامه تعمیرات پیشگیرانه و یا تعویض ابزار بر اساس تعداد کارکرد
 • امکان ثبت خرابی ها و تعویض های اتفاقی ابزار
 • هشدار به مسوول مرتبط جهت سرویس و یا تعویض ابزار
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی ابزار اندازه گیری، نحوه و زمانبندی کالیبراسیون
 • امکان الصاق تصویر و مدارک مستندات مرتبط با ابزار
 • امکان تعریف پارامترهای مختلف اندازه گیری برای هر ابزار
مدیریت برنامه کالیبراسیون
 • ارایه برنامه زمانبندی کالیبراسیون توسط نرم افزار
 • هشدار برنامه های معوقه به مسوول مرتبط
 • امکان ثبت نتایج کالیبراسیون داخلی و خارجی برای هر پارامتر اندازه گیری ابزار
 • امکان چاپ برچسب کالیبراسیون و شناسایی ابزار اندازه گیری
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی مشخصات مهم محصول
 • امکان ثبت مشخصات فرایند
 • امکان ثبت اطلاعات FMEA
 • امکان ثبت سوابق مشکلات کیفی
مدیریت مدارک SQA
 • تولید ماتریس محصول-فرایند توسط نرم افزار جهت تعیین ارتباطات
 • به روز رسانی مشخصات مهم فرایند و برنامه کنترل بر اساس تغییرات ماتریس، مشخصات مهم محصول و FMEA توسط نرم افزار
 • ارایه فرمت های چاپی کلیه مدارک استاندارد سازی مطابق استاندارد
 • به روز رسانی فرم های بازرسی بر اساس آخرین تغییرات مدارک استاندارد سازی
 • نگهداری سوابق تغییرات کلیه مدارک
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی مشاغل، استاندارهای آموزشی، شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل و نمودار سازمانی
 • امکان ثبت مشخصات پرسنل به همراه تصویر
 • امکان ثبت مهارت ها و دوره های آموزشی هر پرسنل (سوابق آموزشی)
مدیریت آموزش
 • استخراج نیازهای آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی
 • اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به مدیر واحد
 • امکان انتخاب نیازهای آموزشی و صدور اعلام نیاز آموزشی توسط مدیر واحد
 • امکان برنامه ریزی آموزش بر اساس اعلام نیازهای تایید شده و استانداردهای آموزشی
 • امکان تعریف مسوول ارزیابی و زمانبندی ارزیابی اثر بخشی آموزش
 • اماکن تعریف آیتم های ارزیابی آموزش
 • امکان محاسبه امتیاز ارزیابی آموزش، قبل و بعد از برگزاری دوره ها
 • انتقال اتوماتیک آموزش های اثربخش به سوابق آموزشی پرسنل
گزارش ها
 • شناسنامه مشاغل
 • شرح وظایف و اختیارات کاربران
 • ماتریس استاندارد آموزشی
 • لیست پرسنل جایگزین
 • جدول نیازمندی آموزش
 • سوابق آموزشی پرسنل
 • ارایه نمودار های سرانه آموزش، اثر بخشی آموزش ها و …
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی مستندات و نگهداری فایل های ویرایش های مختلف هر سند
 • امکان تعریف حق دسترسی برای هر یک از مدارک
 • امکان تعریف گروه های اسناد جهت سهولت در جستجو
مدیریت مستندات
 • امکان صدور درخواست ایجاد، حذف و یا تغییر در مدارک توسط کاربران
 • امکان الصاق فایل پیشنهادی به پیشنهادها
 • امکان جستجو و مشاهده آخرین ویرایش مدارک بر اساس حق دسترسی کاربران
 • امکان استفاده از مدارک و مستندات در سایر قسمت های نرم افزار و به روز شدن مستندات سایر سیستم ها بر اساس آخرین تغییرات مدارک

 

گزارش ها
 • لیست مستندات
 • ماتریس مستندات و مدارک
امکانات
 • امکان ارسال نامه به صورت مستقیم و رونوشت به کاربران نرم افزار
 • امکان الصاق چندین فایل به عنوان پیوست به هر نامه
 • امکان ارجاع نامحدود نامه های رسیده
 • امکان ارسال پاسخ به هر نامه
 • امکان ایجاد بایگانی های مختلف به صورت درختی
امکانات
 • نمایش فعالیت های معوقه و جاری مربوط به هر کاربر جهت انجام به موقع آن ها در قالب هشدار
 • نمایش فعالیت های آتی کاربران در قالب پیگیری ها
 • نمایش وظایف و اختیارت هر کاربر بر اساس جایگاه سازمانی
 • نمایش برنامه ممیزی و تقویم آموزشی به کاربران مرتبط
 • نمایش روند شاخص های سازمانی به کاربران مرتبط به صورت نمودار
 • نمایش نمودارهای متنوع از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار به کاربران مجاز
 • نمایش آخرین تغییرات در مستندات به کاربران