بسته جامع مالی و حسابداری

با استفاده از مجموعه نرم افزارهای جامع مالی و حسابداری، کلیه رویدادهای مالی به صورت کاملاٌ مکانیزه و یکپارچه در سیستم ثبت می شود. بسته جامع مالی و حسابداری شامل نرم افزار حسابداری عمومی، نرم افزار حسابداری خرید و فروش، نرم افزار خزانه داری، نرم افزار اموال و نرم افزار حقوق و دستمزد می باشد.

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته جامع مالی و حسابداری

 • تنوع در گزارش گیری و داشبورد مدیریتی
 • امکان اتصال به بانک های اطلاعاتی سایر نرم افزارها (ورودی اطلاعات از طریق فایل های اکسل)
 • امکان تعریف فرآیندها و مدیریت آن در کلیه بخش های بسته نرم افزاری
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات
 • امكان معرفی، اصلاح و حذف دوره‏های مالی با تعداد نامحدود و تعیین محدوده زمانی دلخواه.
 • تعریف، اصلاح و حذف حسابها در لایه گروه، كل، معین و … و ۱۰ سطح تفصیلی شناور.
 • امکان استفاده از کد یونیک برای کدینگ حساب ها
 • امکان استفاده از سرفصل‌های پیشنهادی سیستم یا تعریف سرفصل‌های دلخواه به صورت مستقل
 • تعیین طول كد حسابها در كلیه لایه ها ( گروه ، كل، معین، تفصیلی و … )
 • امکان تعریف بودجه برای حسابها و مقایسه بودجه با مانده های واقعی
 • معرفی، حذف یا اصلاح مراكز هزینه یا پروژه و ایجاد ارتباط با حسابها
 • امكان مشاهده و چاپ سرفصل‌های كل، معین و تفصیلی به همراه كدبندی آنها.
 • امکان محدود کردن دسترسی کاربرها جهت تعریف اطلاعات پایه
 • امکان فعال یا غیر فعال نمودن یک حساب – مرکز هزینه – پروژه – تفصیلی شناور
 • امکان ایجاد ارتباط حسابهای مرتبط تعریف شده با سایر قسمتها جهت انجام عملیات
 • ایجاد اسناد یادداشت (ثبت نشده) و ثبت اسناد به صورت ثبت قطعی و تخصیص دو شماره سریال و عطف برای هر سند.
 • امکان مدیریت اسناد حسابداری شامل مرتب سازی اسناد حسابداری با داشتن سطح دسترسی
 • امکان برگشت اسناد حسابداری ثبت شده و ویرایش آن با داشتن سطح دسترسی
 • امکان مدیریت اسناد حسابداری شامل تایید – تصویب – برگشت از تایید و برگشت از تصویب با توجه به سطح دسترسی
 • امکان مدیریت اسناد حسابداری شامل مشاهده اسناد حسابداری در وضیعت های مختلف شامل : یادداشت – ثبت عادی – ثبت قطعی
 • امکان مدیریت اقلام اسناد حسابداری
 • نمایش جمع مبالغ بدهكار و بستانكار و میزان اختلاف آن برای هر سند.
 • امکان چاپ اسناد حسابداری بصورت فرم مرسوم سند وخلاصه سند ماهیانه
 • امكان وابسته كردن هر آرتیكل سند به مركز هزینه، پروژه یا تفصیلی شناور دلخواه.
 • بستن حساب‌های موقت و صدور سند اختتامیه به صورت خودكار در پایان هر دوره مالی.
 • امکان صدور سند اتوماتیک برای خرید – فروش – سند های رسید و خروج انبار – خدمات پس از فروش – دریافت و پرداخت و عملیات چک – حقوق و دستمزد –
 • امکان مدیریت اسناد اتوماتیک.
 • امکان مرتبط کردن فایل در کلیه فرمت ها به عنوان پیوست به هر سند حسابداری.
 • امکان تعیین دسترسی جهت ثبت اسناد روزانه در تاریخ روز و کنترل شماره و تاریخ سند جدید با سند قبلی
 • ارائه تراز آزمایشی دو، چهار، شش و هشت ستونی در هر محدوده زمانی، و برای کلیه حسابها ( در کلیه سطوح ) و همچنین معین‌های یک حساب کل یا تفصیلی‌های یک حساب معین و هر سطح دلخواه یک حساب
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیكل‌های اسناد ثبت شده و گروه‌بندی شده روی سرفصل‌های مالی مربوط.
 • نمایش دفتر مراکز هزینه و دفتر پروژه .
 • نمایش دفاتر مالی مطابق با آرتیكل‌های اسناد ثبت شده و گروه‌بندی شده روی سرفصل‌های مالی مربوط.
 • ارائه ترازنامه و صورت سود و زیان مطابق با استانداردهای حسابداری.
 • جستجو و فیلترینگ (گزینش)روی دفاتر حسابداری یا بر روی مجموعه اسناد بر اساس شماره، تاریخ، وضعیت ثبت، شرح یا كاربرتنظیم كننده سند.
 • امكان مشاهده اطلاعات فاكتورهای خرید و فروش، رسیدهای دریافت و پرداخت و چك‌ها از طریق فرم سند و با توجه به آرتیكل‌های وابسته.
 • انتخاب حساب مربوط به هر آرتیكل بر اساس قسمتی از نام حساب یا شماره آن و گزینش از لیست حساب‌ها.
 • امكان چاپ اسناد و گزارشات در هر قسمت از سیستم.
 • امکان مرور حسابها با توجه به تفصیلی های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها.
 • دفتر حساب مرکب
 • امکان تعریف و ذخیره سازی گزارشهای نموداری از مقایسه گردش یا مانده حسابها در فرم مدیریت نمودار.
 • امکان ثبت و کنترل سفارش های مشتریان
 • امکان ثبت و کنترل قراردادهای فروش
 • امکان تعریف اعتبار مشتری
 • امکان مشاهده اعتبار مشتری در هنگام ثبت سفارش اولیه
 • امکان مشاهده وضعیت حساب مشتری در زمان ثبت سفارش اولیه از نظر وضعیت چکهای موجود درشرکت از نظر وصولی یا برگشتی
 • امکان تایید و تصویب فاکتور فروش توسط مدیر فروش و مدیر مالی ( یا هر نقشی که در سیستم قابل تعریف باشد )
 • امکان ثبت محل تحویل کالا در فاکتور فروش و مشاهده آن در حواله انبار برای انباردار .
 • امکان مشاهده وضعیت فاکتور فروش صادره از نظر تسویه شده – تحویل شده – و…
 • امکان تحویل کالا به خریدار بر اساس وضعیت فروش تسویه شده یا نهایی شده و ارسال شده برای انبار از واحد فروش
 • آلارم روی سررسید فاکتورهای فروش و خرید
 • اعمال تخفیف ( درصدی یا مقداری ) مجزا روی هر کدام از اقلام فاکتور یا روی کل مبلغ فاکتور
 • امکان تعریف و اعمال مالیات و عوارض بر روی هر یک از اقلام فاکتور
 • امکان تسویه چند فاکتور با یک چک یا یک مبلغ نقد و یا ترکیبی از چند چک و مبلغ نقد
 • امکان کنترل قراردادها ی خرید وفروش بر اساس قرارداد و فاکتور های مرتبط
 • ارائه گزارش فروش سه ماهانه
 • گزارش ریز عملیات خرید و فروش در هر محدوده زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات خرید و فروش و…
 • گزارش مقایسه ای خرید وفروش کالا بر اساس ماه – فصل – سال – کالا – مشتری
 • ثبت تعداد نامحدود هزینه/اضافات در فاکتورهای خرید/ فروش .
 • ارائه دفاتر خرید/ فروش ( فاکتورهای خرید و فروش )
 • امکان قیمت گذاری اسناد رسید و حواله انبار
 • امکان صدور سند حسابداری مصرف
 • امکان قیمت گذاری انتقال کالا بین انبارها
 • امکان مشاهده گردش کالا بصورت مقداری و ریالی
 • امکان مشاهده کاردکس مقداری و ریالی
 • امکان انحام عملیات تعدیل کاردکس و تاثیر انباشت آن تا تاریخ روز
 • امکان انجام عملیات انبار گردانی و صدور سند اضافات و کسورات انبارگردانی
 • امکان تهیه گزارشات ورود و خروج بر اساس رتبه بندی کالا – طرف حساب – تحویل گیرنده
 • امکان معرفی بانکها – شعب – انواع حساب های بانکی
 • امکان معرفی صندوق – تنخواه گردان ها
 • امکان معرفی دسته چک برای هر حساب جاری
 • صدور فرم پرداخت بر اساس وجه نقد – چک ( روز – اسناد پرداختنی – تضمینی ) – واگذاری چک مشتریان
 • صدور فرم دریافت بر اساس وجه نقد ( واریزی به صندوق – بانک ) ، دریافت چک عادی و تضمینی
 • تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
 • امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته
 • نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده )
 • نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف
 • ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه
 • گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک
 • گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
 • مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت
 • امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی
 • گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز
 • گزارش آماری اسناد دریافتنی به تفکیک اشخاص
 • آلارم چکهای دریافتنی و پرداختنی، قابل تنظیم از منوی تنظیمات محیطی
 • ثبت درخواستهای كالا از واحدهای مختلف سازمان شامل ثبت مشخصات كالا،‌ مقدار و تاریخ مورد نیاز و واحد درخواست كننده آن
 • مشاهده و مدیریت تمامی درخواستهای ثبت شده در سیستم و وضعیت آنها و انجام عملیات تایید و یا رد كالا
 • امکان ثبت درخواست‌های خرید و کنترل و پیگیری آنها
 • امکان ثبت سفارشهای خرید
 • امكان مشاهده و مدیریت تمامی سفارشات خرید ثبت شده در سیستم و وضعیت آنها
 • ایجاد مجوز دریافت كالا از فروشنده شامل جهت اطلاع انبار برای صدور رسید موقت
 • امكان ثبت فاكتور خرید بر اساس رسید خرید صادر شده از انبار و تغییر جزییات آن در صورت لزوم
 • امكان ثبت فاكتور برگشت از خرید بر اساس توافقات به عمل آمده با خریدار
 • صدور دستور پرداخت وجه به منظور اطلاع مالی جهت پرداخت وجه به خریدار شامل تعیین مشخصات دریافت كننده، نحوه دریافت، زمان دریافت و…
 • امكان مشاهده و مدیریت فاکتورهای خرید و برگشت از خرید ثبت شده در سیستم
 • امكان اخذ گزارشات خرید شامل میزان خرید ریالی و مقداری بر اساس كالا، در دوره‌های زمانی مختلف، بر اساس خریداران مختلف
 • امكان اخذ گزارشات مقایسه ای خرید در دوره‌های زمانی مختلف و بر اساس خریداران مختلف
 • امکان تعریف زمانبندی تحویل کالاها
 • اعمال تخفیف ( درصدی یا مقداری ) مجزا روی هر کدام از اقلام فاکتور یا روی کل مبلغ فاکتور
 • امکان تسهیم کسورات و اضافات خرید بر روی اقلام فاکتور
 • امکان صدور فاکتور به صورت تجمیعی و مجزا برای اقلام چندین رسید خرید
 • امکان تسویه چند فاکتور با یک چک یا با یک مبلغ نقد
 • معرفی درختواره پارامترهای مختلف به صورت داینامیك ( شامل تابعیت، جنسیت، گروه خون، رنگ پوست، دوره‌های آموزشی، مدارک تحصیلی ….
 • معرفی درختواره محل‌های جغرافیایی شامل کشورها، شهرها، شهرستان‌ها،… به صورت پویا
 • معرفی درختواره مشاغل و پستهای سازمانی و ارتباط با واحدهای سازمان
 • امکان معرفی پرسنل و ثبت مشخصات کامل
 • امکان صدور حکم استخدامی
 • امکان صدور حکم حقوقی انقرادی و گروهی
 • معرفی انواع عوامل کارکرد
 • معرفی انواع عوامل حقوقی شامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما وکارکردبه تفکیک نوع استخدام و نحوه محاسبه به تفکیک هر عامل
 • معرفی تقویم‌های کاری مختلف به تفکیک نوع استخدام
 • معرفی جداول مختلف مالیاتی ( بخصوص ماده ۱۳۱ ) به فرم دلخواه و منطبق با آخرین تغییرات
 • امکان تعریف انواع استخدامی
 • معرفی انواع کارت ساعت‌های موجود و ساختار اطلاعاتی آنها جهت ارتباط صحیح سیستم با کارت ساعت و اخذ خلاصه عملکرد ماهانه .
 • معرفی محل‌های مختلف خدمت
 • معرفی انواع وام و تخصیص وام به پرسنل و کسراقساط به طور اتوماتیک از پرسنل به شرط عدم تعلیق یا تسویه
 • ورود کارکرد ماهانه افراد با توجه به حکم استخدامی و عوامل کارکرد هر نوع استخدام بصورت دستی و یا از روی کارت ساعت زنی
 • محاسبه حقوق ماهانه پرسنل با توجه به عوامل حقوقی ( مزایا، کسورات،… ) مرتبط با نوع استخدام
 • تنظیم فیش حقوقی به صورت خلاصه و جامع به تفکیک پرسنل برای هر ماه .
 • امکان تنظیمات مرخصی در هر سال به تفکیک نوع استخدام و به ازای هر ماه بصورت تعداد روز و ساعت
 • امکان صدور مجوز مرخصی بصورت روزانه و ساعتی
 • امکان تهیه دیسکت مالیات
 • امکان تهیه دیسکت پرداخت حقوق
 • امکان تهیه دیسکت بیمه
 • گروه‌بندی چند سطحی دارائی به صورت گروه و زیر گروه
 • ثبت دارائی از طریق خرید مستقیم، انتقال از انبار و ….
 • امکان تعریف جزء دارائی و نگهداری بهای تمام شده تاریخی و استهلاک انباشته هر یک از اجزاء
 • انجام عملیات مالی اساسی فروش، معاوضه، تعمیر، اسقاط، حذف، اهدا و تعدیل قیمت دارائی و صدور خودکار اسناد مالی مرتبط
 • تعریف مراکز استقرار، تحویل گیرندگان دارائی، مراکز هزینه و جدول استهلاک دارائی‌ها
 • تعریف جدول استهلاک و محاسبه استهلاک دارائی‌ها و تولید خودکار سند استهلاک
 • ثبت مشخصات کامل دارائی
 • محاسبه استهلاک دارائی‌ها به صورت کلی، گروهی و منفرد
 • ثبت سوابق نقل و انتقال، تعویض پلاک و … برای هر دارائی
 • گزارش عملیات هرگروه دارائی ثابت
 • اعلام بلا استفاده بودن موقت دارائی و انجام محاسبات استهلاک مربوط
 • گزارش کارت اموال، گزارش استهلاک، گزارش نقل و انتقال دارائی‌ها و گزارش عملیات دارائی و ….
 • امکان تعریف مراکز استقرار در چهار سطح و گزارشگیری درختی از اموال موجود در هر سطح
 • تفکیک عملیات مقداری و عملیات ریالی و ارائه View های مختلف از اطلاعات داراییها برای کاربران مقداری و کاربران ریالی (عدم مشاهده یا تغییر اطلاعات ریالی توسط کاربران مقداری و عدم امکان تغییر اطلاعات مقداری توسط کاربران ریالی)
 • امکان ثبت دارایی از طریق انتقال کلیه اقلام کالای موجود در یک حواله انبار به سیستم اموال و تعیین پلاک، مراکز استقرار و تحویل گیرنده توسط کاربر مقداری( جمعداری اموال ) و سپس تعیین گروه، زیر گروه، مرکز هزینه، مشخصات استهلاک و قیمت تمام شده و سایر اطلاعات ریالی توسط کاربر ریالی ( واحد حسابداری )
 • امکان ثبت عملیات تعدیل قیمت دارائی
 • قابلیت ورود نرخ استهلاک صفر برای دارائیهای استهلاک ناپذیر