بسته برنامه‌ریزی تولید

مجموعه نرم افزارهای برنامه ریزی تولید قادر به دریافت مشخصات و نحوه عملکرد تمامی ماشین آلات و ابزارآلات، نیروی انسانی مورد نیاز تولید، تعمیرات پیشگیرانه و اتفاقی می‌باشد، برنامه تولید مورد نظر را بررسی کرده و نقاط ضعف آن را در بخش‌های مختلف اعلام می‌نماید. همچنین، کاربر می‌تواند درخواست‌های مطابق با برنامه تولید را به واحدهای مربوطه به صورت م

بسته یکپارچه ERP

برخی از مزایای استفاده از بسته برنامه ریزی تولید:

 • اعلام مغایرت منابع در تحقق برنامه تولید
 • ویرایش برنامه پیشنهادی نرم افزار
 • برنامه ریزی بصورت دستی
 • در نظر گرفتن تولید انجام شده در محاسبه برنامه های تولید آتی و ارائه برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید ایستگاهی
 • گزارش مغایرت موجودی، سفارش خرید و برنامه پیمانکاری
 • گزارش انحرافات تولید
 • نمودارهای روند تولید ضایعات و توقفات به تفکیک علت: اپراتور، دستگاه، عملیات و کالا
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات
برخی از امکانات:
 • انجام هرگونه جستجو و فیلترینگ روی كلیه اطلاعات از قبیل نام كالا، كد كالا، باركد كالا، نوع كالا و …
 • انجام فیلترینگ های پیشرفته و دستورات محاسباتی برای هر بخش به صورت مجزا
 • تعریف واحدهای فرعی برای کالا با چند ضریب تبدیل
 • کنترل موجودی نزد پیمانکار
 • انتقال موجودی كالا از دوره مالی قبل بصورت دستی یا اتوماتیک
 • صدور رسید موقت جهت کنترل های داخلی
 • صدور رسید وارده انبار از طریق کنترل های داخلی خرید
 • برقراری ارتباط بین عملیات مقداری و ریالی
 • انطباق مقادیر و مبالغ خرید و فروش با مفاد قراردادها و یا سفارشات
 • کاردکس مقداری
 • گردش موجودی مقداری کالا
 • درخواست کالا از انبار بصورت مکانیزه از سیستم برنامه ریزی تولید
 • درخواست کالا از انبار بصورت مکانیزه توسط کلیه کاربران
 • مشاهده كاردكس هر كالا به تفكیك انبار در هر زمان برحسب واحدهای اصلی و فرعی
 • مشاهده گردش كالا به تفكیك كالا و انبار و طرف حساب در بازه زمانی مورد نظر
 • گزارش ریز عملیات انبار مقداری و مقداری-ریالی در هر بازه زمانی
 • كنترل موجودی ریالی انبارها از طریق مقایسه با سیستم مالی
 • گزارش كالاهایی كه به حد سفارش، حداقل یا حداكثر موجودی رسیدهاند
 • گزارش انبارگردانی بر اساس شمارش های اول تا سوم و با امکان اصلاح مکانیزه انبار از طریق انبارگردانی
 • قیمت گذاری به روش FIFO یا میانگین
 
برخی از امکانات :
 • ثبت درخواست های كالا از واحدهاي مختلف سازمان شامل ثبت مشخصات كالا، مقدار و تاريخ مورد نياز و واحد درخواست كننده
 • مدیریت تمامي درخواستهاي ثبت شده در سيستم
 • ثبت درخواستهای خرید، کنترل و پیگیری آنها
 • ثبت سفارشات خرید
 • مديريت تمامي سفارشات خريد ثبت شده در سيستم و وضعيت آنها
 • ثبت فاكتور خريد و تطبیق با وضعیت انبار و کنترل کیفیت
 • ثبت فاكتور برگشت از خريد
 • صدور دستور پرداخت وجه
 • مديريت فاکتورهاي خريد و برگشت از خريد ثبت شده در سيستم
 • تعریف زمانبندی تحویل کالاها
 • تسهیم کسورات و اضافات خرید بر روی اقلام فاکتور
 • مدیریت تسویه فاکتورهای خرید
 • گزارشات خريد شامل ميزان خريد ريالي و مقداري بر اساس كالا، در بازه های زماني مختلف و بر اساس خريداران
 • گزارشات مقايسه اي خريد در بازه های زماني مختلف و بر اساس فروشندگان
 • گزارشات مغایرت درخواست خرید و سفارش خرید به صورت مقداری و زمانی
 • گزارشات خرید و فروش فصلی
 • گزارشات خرید سالانه و ماهیانه به تفکیک کالا و مشتری
 • آلارم های سیستمی در خصوص وضعیت دریافت کالا، سفارشات و قراردادهای خرید
 • گزارش ریز اقلام خریداری شده در هر بازه زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات خرید
 • کنترل قراردادها
 
برخی از امکانات:
 • مدیریت سفارشات مشتریان
 • مدیریت قراردادهای فروش
 • مدیریت اعتبارات مشتریان
 • مشاهده وضعیت حساب مشتری در زمان ثبت سفارش اولیه از نظر وضعیت چک های موجود (وصولی/برگشتی)
 • مدیریت فاکتور فروش با مدیریت دسترسی کاربران
 • تعیین وضعیت تحویل کالا در فاکتور فروش و مشاهده آن در حواله انبار
 • کنترل و پیگیری وضعیت فاکتور فروش ( تسویه شده، تحویل شده و …)
 • آلارم های سیستمی در خصوص وضعیت تحویل کالا، سفارشات و قراردادهای فروش
 • اعمال تخفیف (درصدی یا مقداری) به صورت مجزا بر روی هر یک از اقلام فاکتور یا نسبت به کل مبلغ فاکتور
 • تعریف و اعمال مالیات و عوارض بر روی هر یک از اقلام فاکتور
 • تسویه چند فاکتور با یک چک یا یک مبلغ نقد یا ترکیبی از چند چک و مبلغ نقد
 • تسهیم کسورات و اضافات فروش بر روی اقلام فاکتور
 • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
 • گزارشات فروش سالانه و ماهیانه به تفکیک کالا و مشتری
 • گزارش ریز اقلام فروش رفته در هر بازه زمانی
 • گزارش رتبه بندی کالا و مشتری بر اساس عملیات فروش
 • گزارشات مقايسه اي فروش در بازه های زماني مختلف و بر اساس فروشندگان
 

در فرآیند برنامه ریزی تولید، بهترین پیشنهادات بر اساس ظرفیت ماشین آلات، ابزار تولیدی و نیروی انسانی و همچنین با در نظر گرفتن توالی عملیات توسط نرم افزار اعلام می شود و کاربر می تواند مطابق نظر خود، پیشنهادات ارائه شده را تغییر دهد. در نهایت با ثبت آمار تولید کالاها و ایستگاه های کاری، توقفات تولید و مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده، فرآیند تولید بازنگری می شود. در این نرم افزار، قابلیت کنترل مواد، کنترل تولید و برنامه ریزی نیروی انسانی و ماشین آلات با توجه به منابع، نیازها و سفارشات مشتری برای مدیریت فراهم گردیده است.

تعاریف
 • تعریف BOM چند سطحی برای کالاها
 • تعریف BOM به صورت مجزا برای اقلام نیمه ساخته
 • تعریف عملیات تولید، بازرسی، حمل و تأخیر به روش های مختلف تولید
 • ثبت دستورالعمل کاری هر عملیات به همراه تصویر هر عملیات
 • فرآیند عملیات تولید هر کالا و اقلام نیمه ساخته

 

کنترل تولید (FPC)
 • ثبت آمار تولید کالاها و ایستگاه های کاری
 • ثبت توقفات تولید
 • مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده
 • محاسبه میزان پوشش سفارش مشتری بر اساس برنامه تولید، موجودی انبار و حداقل موجودی به ترتیب اولویت سفارش مشتری

 

برنامه ریزی مواد
 • امکان سنجی تأمین مواد شامل نیاز به خرید، برنامه پیمانکاری و برنامه تولید
 • اعلام مغایرت های مقداری و زمانی سفارشات خرید و برنامه پیمانکاری با برنامه نیازمندی مواد
 • در نظر گرفتن موجودی انبار، موجودی در حال بازرسی، موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در راه و برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های مواد
 • ارسال نیازهای خالص خرید، تغییرات برنامه خرید و برنامه پیمانکاری و برنامه تولید به مسئولین مربوطه
 • هشدار اقلام به نقطه سفارش رسیده و حداقل موجودی
 • انعطاف کامل به تغییرات برنامه تولید و اعمال سریع تغییرات در سیستم
 • کنترل درخواست های خرید جاری به منظور جلوگیری از صدور مکرر درخواست ها

 

برنامه ریزی تولید
 • محاسبه کمبودها و مغایرت های منابع در بازه های زمانی مختلف تحت عنوان ظرفیت سنجی سرانگشتی
 • ارائه برنامه تولید پیشنهادی بر اساس ظرفیت ماشین آلات، ابزار تولیدی و نیروی انسانی و با در نظر گرفتن توالی عملیات
 • اعلام مغایرت منابع در تحقق برنامه تولید
 • ویرایش برنامه پیشنهادی نرم افزار
 • برنامه ریزی بصورت دستی
 • در نظر گرفتن تولید انجام شده در محاسبه برنامه های تولید آتی و ارائه برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید
 • گزارش برنامه تولید ایستگاهی
 • گزارش مغایرت موجودی، سفارش خرید و برنامه پیمانکاری
 • گزارش انحرافات تولید
 • نمودارهای روند تولید، ضایعات و توقفات به تفکیک علت: اپراتور، دستگاه، عملیات و کالا
برخی از امکانات :
 • تعریف اطلاعات و مشخصات ماشین آلات و تجهیزات
 • الصاق تصویر، مدارک و مستندات مرتبط با ماشین آلات
 • تعریف عملیات نگهداری پیشگیرانه برای هر یک از تجهیزات
 • تعریف مواد و قطعات یدکی مورد نیاز برای هر عملیات نگهداری

 

تعمیرات پیشگیرانه
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات در فواصل زمانی تعریف شده
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس تعداد تولید دستگاه
 • ارائه برنامه تعمیرات هر عملیات بر اساس ساعت کارکرد دستگاه
 • اعلام برنامه نیاز به مواد و اقلام جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه به مسئول خرید
 • امکان ثبت سوابق تعمیرات پیشگیرانه شامل هزینه، زمان و …
 • هشدار به مسئول مربوطه جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه

 

تعمیرات اتفاقی
 • ثبت سوابق تعمیرات اتفاقی
 • ثبت علل خرابی، اقدامات انجام شده، زمان، هزینه و …
 • ثبت مواد و قطعات تعویضی برای هر تعمیر اتفاقی

 

گزارشات
 • گزارش اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
 • گزارش شاخص های پشتیبانی تجهیزات
 • گزارش خرابی و تعمیرات به تفکیک دستگاه
 • گزارش خرابی و تعمیرات به تفکیک علت
 • گزارش سوابق ماشین آلات و شناسنامه هر دستگاه
برخی از امکانات:
 • تعریف اطلاعات و مشخصات ابزار تولیدی
 • تعریف انواع بازدید، تعمیر، دوره های نگهداری و تعویض هر ابزار
 • ارائه برنامه تعمیرات پیشگیرانه یا تعویض ابزار بر اساس تعداد کارکرد
 • ثبت خرابی ها و تعویض های اتفاقی ابزار
 • هشدار به مسئول مربوطه جهت نگهداری یا تعویض ابزار
 
برخی از امکانات :
 • معرفی ابزار اندازه گیری، نحوه و زمانبندی کالیبراسیون
 • الصاق تصویر و مدارک مستندات مرتبط با ابزار
 • تعریف پارامترهای مختلف اندازه گیری برای هر ابزار
 • ارائه برنامه زمانبندی کالیبراسیون توسط نرم افزار
 • هشدار برنامه های معوقه به مسئول مربوطه
 • ثبت نتایج کالیبراسیون داخلی و خارجی برای هر پارامتر اندازه گیری ابزار
 • چاپ برچسب کالیبراسیون و شناسایی ابزار اندازه گیری
 
برخی از امکانات :
 • معرفی مشاغل، استانداردهای آموزشی، شرح شغل و شرایط احراز هر یک از مشاغل چارت سازمانی
 • ثبت مشخصات پرسنل به همراه تصویر
 • ثبت مهارت ها و دوره های آموزشی هر یک از پرسنل در سوابق آموزش
 • استخراج نیازهای آموزشی بر اساس استانداردهای آموزشی
 • اعلام نیازهای آموزشی پرسنل به مدیر واحد
 • انتخاب نیازهای آموزشی و صدور اعلام نیاز آموزشی توسط مدیر واحد
 • برنامه ریزی آموزش بر اساس اعلام نیازهای تأیید شده و استانداردهای آموزشی
 • تعریف مسئول ارزیابی و زمانبندی ارزیابی اثر بخشی آموزش
 • تعریف آیتم های ارزیابی آموزش
 • محاسبه امتیاز ارزیابی آموزش، قبل و بعد از برگزاری دوره ها
 • انتقال اتوماتیک آموزش های اثربخش به سوابق آموزشی پرسنل
 • شناسنامه مشاغل
 • شرح وظایف و اختیارات کاربران
 • ماتریس استاندارد آموزشی
 • لیست پرسنل جایگزین
 • جدول نیازمندی آموزش
 • سوابق آموزشی پرسنل
 • ارائه نمودارهای سرانه آموزش، اثر بخشی آموزش ها و …
 
برخی از امکانات:
 • معرفی مستندات و نگهداری فایل های ویرایشات مختلف هر سند
 • تعریف حق دسترسی برای هر یک از مدارک
 • تعریف گروه های اسناد جهت سهولت در جستجو
 • صدور درخواست ایجاد، حذف و یا تغییر در مدارک توسط کاربران
 • الصاق فایل پیشنهادی به پیشنهادات
 • جستجو و مشاهده آخرین ویرایش مدارک بر اساس حق دسترسی کاربران
 • استفاده از مدارک و مستندات در سایر قسمت های نرم افزار و به روز شدن مستندات سایر سیستم ها بر اساس آخرین تغییرات مدارک
 • لیست مستندات
 • ماتریس مستندات و مدارک
برخی از امکانات:
 • ارسال نامه به صورت مستقیم و رونوشت به کاربران نرم افزار
 • الصاق چندین فایل به عنوان پیوست به هر نامه
 • ارجاع نامحدود نامه های رسیده
 • ارسال پاسخ به هر نامه
 • ایجاد بایگانی های مختلف به صورت درختی
 
برخی از امکانات :
 • نمایش فعالیت های معوقه و جاری مربوط به هر کاربر جهت انجام به موقع آنها در قالب هشدار
 • نمایش فعالیت های آتی کاربران در قالب پیگیری ها
 • نمایش وظایف و اختیارت هر کاربر بر اساس جایگاه سازمانی
 • نمایش برنامه ممیزی و تقویم آموزشی به کاربران مرتبط
 • نمایش روند شاخص های سازمانی به کاربران مرتبط به صورت نمودار
 • نمایش نمودارهای متنوع از اطلاعات ثبت شده در نرم افزار به کاربران مجاز
 • نمایش آخرین تغییرات در مستندات به کاربران
 • نمایش اسناد دریافتی سررسید شده
 • نمایش اسناد پرداختنی سررسید شده
 • نمایش فاکتور های سررسید شده جهت پیگیری وصول مطالبات
 • نمایش وضعیت خلاصه قراردادها و سفارشات مشتریان
 • نمایش کالاهای مورد نیاز به بازرسی
 • نمایش کالاهای تعهد شده جهت تحویل به مشتری
 • نمایش کالاهای مورد نیاز تولید و یا سایر واحد ها جهت سفارش خرید
 • نمایش سررسید نگهداری های دوره ای ماشین آلات و ابزار آلات
 • نمایش سررسید کالیبراسیون ابزارها