280991-pictogram-neg

بسته جامع کیفیت ISO

مجموعه نرم‌افزاری ایزو با پیروی از کلیه استانداردها جهت دریافت ایزو تهیه گردیده است. مواردی از قبیل نگهداری مستندات، تعاریف شاخص ها، اقدامات اصلاحی، اثر بخشی، شکست‌ها و تحلیل ممیزی‌های داخلی مورد بررسی قرار می گیرد و گزارشات مدیریتی، تهیه و تحلیل شاخص ها و مشاهده روند آنها به صورت نموداری در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

تولید نرم افزار اختصاصی

اگر در کسب و کارتان از فرآیندها و یا فعالیت های خاصی استفاده می کنید که به یک نرم افزار اختصاصی برای مکانیزه کردن آنها نیاز دارید، ما با نیازسنجی و تحلیل نیازهای شما می توانیم نرم افزار مورد نظرتان را در مدت زمان مورد توافق طراحی و تولید کنیم. همچنین فرآیند تست، پیاده سازی، آموزش، استقرار و پشتیبانی نرم افزار به صورت اختصاصی برای شما انجام می شود.

سفارشی سازی

سفارشی سازی قابلیت های نرم افزار موجب انطباق سریع تر آن با کسب و کار شما می شود و کارایی بهتر سیستم و رضایت بیشتر کاربران را در بر دارد. انعطاف پذیری نرم افزارهای ما باعث می شود که آنها را بر اساس خواسته های شما تغییر داده و سفارشی کنیم.

 

 

پشتیبانی

ارائه خدمات شایسته، رسالت ماست؛ بنابراین تلاش می‌ کنیم با استفاده از شیوه های مختلف و به روز، خدمات پشتیبانی نرم افزارها را به نحو احسن به شما ارائه دهیم. پاسخگویی سریع، رفع مشکلات فنی در اسرع وقت و جلب رضایت مشتریان، از وظایف اصلی تیم پشتیبانی ما می باشد.

 

 

برخی از مزایای استفاده از بسته جامع کیفیت ISO

اطلاعات پایه
 • امکان معرفی معیارهای کنترلی کمی و وصفی برای کلیه مواد و قطعات
 • امکان تعیین روش های نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری
 • امکان الصاق مستندات کنترلی از سیستم مدیریت مستندات به مواد و قطعات
تعیین وضعیت اقلام ورودی
 • اعلام ورود کالا به انبار موقت به بازرس کنترل کیفیت توسط نرم افزار
 • امکان تایید و رد اقلام نامنطبق توسط کنترل کیفیت
 • اعلام تایید اقلام به مسوول انبار جهت ثبت رسید قطعی
 • تولید فرم بازرسی توسط نرم افزار
 • محاسبه حجم نمونه برداری و عدد رد و قبول توسط نرم افزار
 • امکان ثبت نتایج بازرسی در نرم افزار و یا فرم بازرسی قابل چاپ
 • امکان مشاهده آخرین ویرایش مدارک مرتبط با هر کالا به صورت الکترونیک از قبیل نقشه ها، استانداردها و …
 • امکان بازرسی محصول نهایی
تعیین تکلیف اقلام نامنطبق
 • اعلام مردود شدن اقلام به مسوول تعیین تکلیف اقلام نامنطبق توسط نرم افزار
 • امکان تعیین نحوه برخورد با اقلام نامنطق شامل برگشت و یا مجوز ارفاقی
 • امکان تعیین روش های رفع عدم انطباق شامل اصلاح، جداسازی و هر روش دیگر به صلاحدید و تعیین مسوول انجام
 • امکان تعیین مهلت برای مجوزهای ارفاقی
 • امکان تعیین مقدار دلخواه جهت عودت از کل محموله
 • اعلام مردود شدن اقلام جهت عودت به مسوول انبار توسط نرم افزار
رفع عدم انطباق اقلام نامنطبق
 • امکان ثبت نتایج اصلاح و بازنگری اقلام شامل مقدار خرابی، دوباره کاری و شرح نتایج
 • امکان مشاهده نتایج بازنگری برای مسوول مرتبط جهت تعیین تکلیف اقلام جداسازی شده
گزارش ها
 • نمودار نسبت اقلام برگشتی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت اقلام مردودی به تفکیک کالا، تامین کننده، کالا-تامین کننده
 • نمودار نسبت محموله های برگشتی و ارفاقی
 • نمودار متوسط زمان صرف شده جهت بازرسی
اطلاعات پایه
 • معرفی فرآیندهای سازمانی
 • تعیین تواتر ممیزی هر فرآیند
 • تعریف فعالیت های هر فرآیند به همراه زمانبندی اجرا، مسئول انجام و بند استاندارد و الزام مرتبط
 • معرفی شاخص های هر فرآیند
اهداف و شاخص ها
 • معرفی شناسنامه فرآیندهای سازمانی
 • معرفی شاخص های هر فرآیند
 • هدفگذاری و برنامه ریزی پایش شاخص های هر فرآیند در بازه های زمانی مختلف و تعیین مسئول پایش
 • اعلام موعد پایش و تحلیل شاخص ها به مسئول مربوطه توسط نرم افزار
 • ثبت نتایج تحلیل و صدور اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای هر دوره پایش شاخص
اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • جمع آوری پیشنهادات و انتقادات و مشاهدات کاربران در قالب اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و فرصت بهبود
 • تعیین محصولات، کالاها، مواد و قطعات، عملیات تولید، شاخص سازمانی، مشتری و تأمین کننده، علت خرابی، شماره شکایت مشتری و غیره مرتبط به هر اقدام
 • الصاق فایل های پیوست به هر اقدام
 • تعیین مسئولین پیگیری به همراه زمانبندی های انجام برای هر اقدام
 • تعیین زمانبندی ارزیابی اثربخشی اقدامات
 • ثبت کلیه اطلاعات مورد نیاز برای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مطابق با الزامات استاندارد 8D در مورد تولید قطعات
 • اعلام وضعیت اقدامات در کلیه مراحل شامل صدور، پیگیری، اجرا و ارزیابی به کاربران مربوطه توسط نرم افزار جهت پیگیری به موقع اقدامات
ممیزی داخلی
 • تعیین تواتر ممیزی هر فرآیند
 • ثبت مشاهدات ممیزی های داخلی
 • ارائه برنامه دوره ای ممیزی داخلی توسط نرم افزار و اعلام برنامه به کاربران
 • صدور اقدام برای هر یک از مشاهدات ممیزی توسط نرم افزار
 • تعیین اقدامات لازم جهت رفع عدم انطباق ها و یا پیشنهادات ممیزی و تعیین مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
بازنگری مدیریت
 • ثبت سوابق موضوعات مطروحه و تصمیمات اتخاذ شده در بازنگری مدیریت
 • صدور اقدام برای هر یک از اقدامات و برنامه های اخذ شده از بازنگری مدیریت توسط نرم افزار
 • تعیین اقدامات لازم جهت انجام به همراه مسئول پیگیری و اجرا مطابق اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
اطلاعات پایه
 • امکان معرفی مشخصات مهم محصول
 • امکان ثبت مشخصات فرایند
 • امکان ثبت اطلاعات FMEA
 • امکان ثبت سوابق مشکلات کیفی
مدیریت مدارک SQA
 • تولید ماتریس محصول-فرایند توسط نرم افزار جهت تعیین ارتباطات
 • به روز رسانی مشخصات مهم فرایند و برنامه کنترل بر اساس تغییرات ماتریس، مشخصات مهم محصول و FMEA توسط نرم افزار
 • ارایه فرمت های چاپی کلیه مدارک استاندارد سازی مطابق استاندارد
 • به روز رسانی فرم های بازرسی بر اساس آخرین تغییرات مدارک استاندارد سازی
 • نگهداری سوابق تغییرات کلیه مدارک
با ما در تماس باشید
۴۴۰۳۴۱۰۸ (۰۲۱)
info@rahkarsystem.com